Otvoren natječaj za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – malim klaonicama

Naziv natječaja: Tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice

Objavljen: 1. srpanj 2022.

Link: https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-male-klaonice/

Prihvatljivi korisnici: a) fizičke i pravne osobe  koje imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) kojim su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetlab) fizičke i pravne osobe koje nemaju odobren objekt (nisu registrirane) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi iznos:
Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR

Prihvatljivi troškovi: Objekt male klaonice s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, strojevi i oprema za male klaonice, objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom za male klaonice, kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 6. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 8. studenoga 2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr