Dječji forum DND-a Kutina u Hrvatskom saboru

Jučer je održana Sjednica djece i zastupnika u Hrvatskom saboru povodom 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta. Organizatori sjednice su Savez društava “Naša djeca” Hrvatske, Ured Pravobraniteljice za djecu RH i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, uz pokroviteljstvo predsjednika Hrvatskog sabora, Gordana Jandrokovića. Na sjednici je sudjelovao i Dječji forum DND-a Kutina čiju su temu „Dijete u digitalnom okruženju“ predstavile članice Klara Ćosić i Edita Jurušić koje su u svom izlaganju poručile kako bi djeca za ostvarivanje punopravnog prava na informiranost i medije, zajedno sa odraslima ( roditeljima, učiteljima, državnim i lokalnim čelnicima) trebala biti odgovorna za korištenje tog prava.
To znači stalno učiti, pričati o dobrim i lošim stranama medija i digitalnog okruženja, naučiti birati sadržaje, koristiti medije za učenje, napredak i zajedničku dobrobit.

Ali isto tako, i uočavati razlike poput nasilja, iskorištavanja, zlostavljanja u digitalnom okruženju te donositi zakone i uredbe o suzbijanju mogućeg digitalnog kriminala, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta.

Potreba za osjećajem sigurnosti je jedna od dječjih potreba koja je ispred svih drugih.

Korištenje interneta i društvenih mreža ima dosta pozitivnih stvari za djecu i odrasle: dostupnost korisnih informacija za učenje i nova znanja, razmjenu iskustva i razmišljanja s vršnjacima, ali isto tako i štetne informacije, neprimjerene i nepoželjne sadržaje za djecu.

Kako bi se djeca sigurno kretala digitalnim svijetom, osim vlastite edukacije i edukacije roditelja i nastavnika, potrebno je da nas u tome štiti i država. O tome kako to raditi u državama članicama Europske unije, govore Preporuke Odbora ministara Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanja, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju.

„Zato želimo odrastati u pametnim i održivim gradovima, općinama, školama, koje koriste nove tehnologije i izvore informacija, ali da su to sigurni i poticajni prostori za nas djecu!“, poručile su po završetku izlaganja Edita Jurušić i Klara Ćosić. (www.kutina.hr)