Dobit Petrokemije od 124 mil. kn u prvih devet mjeseci

U PRVIH DEVET MJESECI DOBIT 124 MILIJUNA KUNA

U prva tri kvartala 2019. godine Petrokemija d.d. ostvarila je neto dobit u iznosu od 124 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine zabilježen gubitak od 341 milijun kuna. Uzimajući u obzir rezultat bez posebnih stavki, neto dobit za prvih devet mjeseci iznosi 178 milijuna kuna, u usporedbi s neto gubitkom od 249 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2018. godine. Posebne stavke odnose se na naknade za emisiju CO2 i sredstva rezervirana za otpremnine.
Petrokemija d.d. u izvještajnom je razdoblju povećala prihode od prodaje za 35 posto, što je uglavnom posljedica značajno veće prodaje na domaćem i regionalnom tržištu. EBITDA bez jednokratnih stavki povećala se na 270 milijuna kuna zahvaljujući većem volumenu prodaje na profitabilnijim tržištima i rekordno niskim cijenama prirodnoga plina na europskom tržištu. Cijene gnojiva nisu zabilježile značajnije promjene u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
«Proces dokapitalizacije izvršen u 2018. i vrlo dobri rezultati u prvih devet mjeseci 2019. godine značajno su poboljšali financijski položaj Petrokemije, smanjivši neto dug tvrtke na najnižu razinu u posljednjih nekoliko godina. Poslovanje u 2019. i dalje je pod pozitivnim utjecajem vanjskih i internih faktora, no kompanija mora dodatno jačati svoju otpornost na promjene i utjecaje iz eksternog okruženja te u tom smislu nastaviti s kontrolom troškova, optimizacijom poslovnih procesa te stvaranjem pretpostavki za investicijski ciklus», istaknuo je predsjednik Uprave Petrokemije d.d. Davor Žmegač.