Pravo na pristup informacijama

Za pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) sve zahtjeve možete dostaviti na e-mail adresu moslavacki-list@sk.t-com.hr.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.