Grad Popovača objavio Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2024. godini

Grad Popovača objavio je Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području Grada Popovača u 2024. godini.

Ovim Javnim pozivom obuhvaćena je jedna mjera potpore, a riječ je o Mjeri 2. Subvencija proizvodnje povrća i cvijeća na otvorenom. Odnosi se na povrće i cvijeće.

Subvencija se odnosi na proizvodnju krumpira, luka i niskog graha na otvorenom u minimalnoj površini od 0,5 ha, a ostalog povrća i cvijeća u minimalnoj površini od 0,25 ha.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave kvalitetnog sjemena i sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom.

Intenzitet potpore je u iznosu do 398,17 EUR/ha, odnosno najviše do 1.327,23 EUR po korisniku godišnje.

Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora iz ovoga Programa u iznosu do 3.981,68 EUR, a jedna mjera ne isključuje drugu.

Korisnici potpora iz proračuna Grada Popovače, mogu biti: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Popovače te čija se proizvodnja odvija na području Grada Popovača. Poljoprivredna gospodarstva ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Popovači i      trgovačkim društvima kojima je Grad Popovača osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na internetskoj stranici grada ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedenu mjeru zaprimaju se do 24. lipnja ove godine.