Dan otvorenih vrata u NPB Popovača

Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan narcisa – dan podizanja društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke.

Tim povodom Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ organizira Dan otvorenih vrata, u petak, 22. ožujka.

U suradnji s Poliklinikom za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku može se obaviti mamografija – dijagnostička pretraga za žene, koja je zlatni standard u detekciji ranog otkrivanja karcinoma dojke te ultrazvuk dojke – neinvazivna, bezbolna i sigurna dijagnostička pretraga za žene kojom se pomoću zvučnih valova visoke frekvencije vizualizira unutrašnjost dojke, a koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke.

Za navedene pretrage zainteresirane se žene mogu naručiti svakim radnim danom od 7-15 sati na kontakt broj: 044/569-205.