Održan sastanak s predsjednicima Mjesnih odbora

Gradonačelnik Josip Mišković zajedno sa svojim suradnicima, sastao se s predsjednicima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Popovače.

Glavna tema ovog sastanka odnosila se na pučke domove i ostale prostore javne namjene, te je raspravljano o potrebama ulaganja u pojedine objekte, definiranju rasporeda njihova korištenja od strane mjesnih udruga, rješavanju pravno imovinskih odnosa domova u pojedinim naseljima… Budući da su nedavno konstituirani novi sazivi Vijeća mjesnih odbora, zaključeno je kako će se, u cilju što kvalitetnije koordinacije između odgovornih osoba mjesnih odbora i Komunalnih servisa Popovača koji upravljaju pučkim domovima u smislu evidencije rasporeda korištenja istih, pristupiti izmjeni brava na svim objektima. Sastanku je nazočio i Ivor Stanivuković, direktor KSP-a koji je ovom prilikom nazočne predsjednike Vijeća mjesnih odbora izvijestio i o aktivnostima Poduzeća u okviru aktualne provedbe procesa revizije postojećih grobnih mjesta. Na sastanku je bilo riječi i o manifestacijama odnosno obilježavanju vjerskih blagdana po naseljima u čiju su pripremu uključeni mjesni odbori, a organizacijski i financijski su podržani od strane Grada i gradske Turističke zajednice.