Gradsko vijeće Popovače donijelo Odluku o kupnji zgrade za Katoličku gimnaziju

Gradsko vijeće Grada Popovače 31. siječnja održalo je svoju 30. sjednicu.

Nakon usvajanja zapisnika s protekle sjednice, vijećnici su usvojili niz odluka nužnih za funkcioniranje grada. Prvenstveno, vijećnici su jednoglasno dali suglasnost za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Riječ je o kupnji poslovne zgrade  INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., u centru Popovače, površine nešto više od 480m2, a u kojoj će se smjestiti Katolička gimnazija. Cijena ove nekretnine je 399.893,80 €, a grad će ju otplatiti u 12 rata.

„Vremena imamo jako malo, ali učinit ćemo sve da se prostor prenamijeni za potrebe Katoličke gimnazije i da postanemo srednjoškolski grad. Nakon kupnje slijedi nam i sklapanje ugovora sa Sisačkom biskupijom kojim će se definirati uvjeti u kojima će grad pomoći oko funkcioniranja škole, odnosno u osiguranju prostora i njegova održavanja. Na taj način definirat će se i pripreme upisa učenika koji bi ove jeseni trebali započeti svoje školovanje u Katoličkoj gimnaziji.“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković i dodao kako će grad ovaj objekt dati na korištenje Sisačkoj biskupiji, a ukoliko jednoga dana ne bude potreba za njim, on se može prenamijeniti za neku drugu namjenu.

U nastavku je s 9 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŽANIH“ usvojena Odluka o naknadi predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća, Županijskim vijećnicima, članovima Radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednicima Vijeća mjesnih odbora.

Kako je pojasnio gradonačelnik, riječ je o Odluci kojom su ponovno vraćene naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora, a što zahtjeva i određen angažman od izabranih. Također, pri promjeni iz kuna u eure, određene su naknade i povećane, odnosno, nije se mijenjala samo naknada predsjednika Gradskog vijeća. Ona će tako i dalje iznositi 165 eura neto mjesečno, dok će potpredsjednici dobivati 100 eura neto mjesečno. Članovima Gradskog vijeća i Županijskim vijećnicima utvrđuje se naknada u iznosu od 80 eura neto po nazočnosti na sjednici, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora 50 eura neto mjesečno, a članovima Radnih tijela Gradskog vijeća 15 eura neto po nazočnosti na sjednici.

Hrvoje Vuić iz HDZ-a istaknuo je kako vijećnici te stranke pozdravljaju ponovno uvođenje naknada za predsjednike Vijeća mjesnih odbora te smatraju da je ona mogla biti i veća. Također, naveo je i kako su stava da ostale naknade nije trebalo povećavati. Vijećnik Rizo Mešić iz SDP-a istaknuo je kako smatra licemjernim nepodržavanje ove odluke od strane vijećnika HDZ-a, a „koji će glasovima vladajuće većine ipak konzumirati povećane naknade“. U konačnici, Odluku je uz vijećnike vladajuće koalicije HSP-HSLS-SDP podržao i vijećnik Ivica Keser iz HDZ-a, dok su ostali prisutni vijećnici te stranke bili suzdržani.

Na samom kraju vijećnici su jednoglasno usvojili odluke kojima se izvan snage stavljaju detaljni planovi uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička i Mišička II, te Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Mišička“.

Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, razloga za donošenje ovih odluka je nekoliko. Prije svega, radi zahtjeva postojećih tvrtki u zoni – Sano planira izgradnju novog pogona za proizvodnju stočne hrane, a PharmaS za ugradnju solarnih panela i izgradnju novog skladišta. Također, grad je zaprimio i pisma namjere tri zainteresirana investitora koji bi svoje djelatnosti željeli provoditi u ovoj zoni. Napomenuo je stoga i kako su se dosadašnjim proširenjima zone donosili detaljni planovi, a kojih grad u konačnici ima tri, a sada se izrađuje Urbanistički plan koji će obuhvatiti sve dosadašnje planove, odnosno koji će biti nadležan za čitav prostor zone koja se proteže na gotovo 100 ha.

Detalje o ovim točkama vijećnicima je obrazložila Vlatka Žunec, predstavnica tvrtke APE d.o.o., kojoj je povjeren posao izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Mišička“.