Ravnateljica Doma u Sisku o novim cijenama usluga: “U posljednje 24 godine imali smo samo dvije korekcije cijena”

Od 1. siječnja ove godine značajno su porasle cijene boravka u županijskim domovima za starije i nemoćne osobe.

Najjeftinija cijena smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe u Sisku iznosi tako 520 eura u dvokrevetnoj sobi za prvi stupanj usluge, dok cijena jednokrevetne sobe košta 540 eura. Ovisno o stupnju njege, to je i do 200 eura mjesečno više.

Ravnateljica Domu za starije i nemoćne osobe u Sisku Ružica Čakširan, vezano uz povećanje, pojasnila je kako su u posljednje 24 godine bile samo dvije korekcije cijena.

„Naši najugroženiji korisnici i do sada su, temeljem Rješenja nadležnog Zavoda za socijalni rad, smješteni u našu ustanovu i za njih se iz proračuna RH dijelom ili u potpunosti plaćaju obveze temeljem Ugovora o pružanju socijalnih usluga između nadležnog Ministarstva i Doma. Sada smo tražili proširenje mreže kako bi, s obzirom na povećanje cijena, u tu mjeru ušlo što više korisnika.

Razlozi za povećanje su kao i kod ostalih ustanova koje pružaju djelatnost smještaja  rashodi za prehrambene i ostale proizvode, povećanje troškova grijanja te rashodi za zaposlene zbog korekcija prava iz Kolektivnog ugovora, kojih smo se obvezni pridržavati.

Cijena dvokrevetne sobe 1. stupnja njege iznosila je 374,28 eura, a dvokrevetna 2. stupnja njege bila 420,20 eura. Sada iznosi 520 eura odnosno 590 eura.

I na kraju želim naglasiti, da nikome, osobito nama i našem osnivaču, nije ugodna odluka o povećanju cijena za  korisnike Doma. Zbog značajno povećanih troškova prema dobavljačima te uvećanih prava iz Kolektivnog ugovora koja se odnose na djelatnike, dovodi našu ustanovu u nepovoljnu situaciju i predstavlja dodatnu financijsku obvezu u poslovanju, što se onda u konačnici može odraziti i na kvalitetu usluge koju smo dužni pružiti našim korisnicima. Korisnici su nam izrazito važni i upravo smo u odnosu na sva povećanja troškova života, išli s minimalnim povećanjem cijena kada se pogleda dostupnost i kvaliteta naše usluge kroz kontinuiran rad koji svakodnevno pružamo.” – rekla je Čakširan.