Od ponedjeljka počinje prikupljanje glomaznog otpada na području Općine Velika Ludina

Komunalno poduzeće EKO Moslavina nakon sakupljanja glomaznog otpada na području grada Kutine, sljedećeg tjedna to će činiti na području Općine Velika Ludina.

U naseljima  Velika Ludina, Grabrov Potok, Mala Ludina, Vidrenjak i Okoli odvoz će se odvijati u ponedjeljak i utorak, 23. i 24. listopada, a u naseljima Katoličko Selište, Gornja Vlahinička i Ludinica, Kompator, Mustafina Klada, Ruškovica i Grabričina u srijedu i četvrtak 25. i 26. listopada.

„Molimo sve korisnike da izneseni glomazni otpad pripreme izvan ograde svoga dvorišta, na kolnom ulazu 1-2 m od ruba ograde, tako da je lako dostupan vozilima i radnicima. Odvoz otpada kreće u 7 sati, a otpad koji je iznesen nakon prolaska vozila neće se naknadno uzimati. Također molimo sve korisnike da ne iznose gume i električni i elektronički otpad, njega mogu sami odložiti u Reciklažnom dvorištu ili besplatno naručiti odvoz od tvrtke Flora VTC d.o.o. tel.0800 44 110 i preko mrežne stranice www.eeotpad.com.  Pravne osobe svoj glomazni otpad moraju predati ovlaštenim sakupljačima. Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon 044/659-030.“ – poručuju iz tvrtke Eko Moslavina.