Započeo popis objekata i lokacija na kojima se drže svinje

Započela je provedba mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje temeljem Akcijskog plana za provedbu mjera suzbijanja afričke svinjske kuge na području Sisačko-moslavačke županije.

Popis provode ovlašteni veterinari ili ovlaštene osobe koje odredi Lokalni krizni stožer. Lokalni krizni stožer na dnevnoj bazi određuje lokacije/adrese na kojima se provodi popis te određuje timove za provedbu. Popis se provodi obilaskom od kuće do kuće (dvorišta) pri čemu se utvrđuje ima li na predmetnoj adresi/lokaciji svinja te ukoliko ih ima, podaci se upisuju u propisani Obrazac.

Prilikom svakog posjeta informirati će subjekte o razlozima posjete i popisa te im ostaviti informativni materijal o afričkoj svinjskoj kugi i biosigurnosti.

Ukoliko na predmetnoj adresi/lokaciji ima svinja, subjekt se mora informirati o mjerama određenim Naredbom te se mora izjasniti želi li da se na predmetnom objektu provede rekategorizacija ili će se svinje uputiti na klanje, odnosno usmrtiti za što mu pripada naknada.

Obrazac obavezno mora biti potpisan od strane subjekta jer isti time potvrđuje da je suglasan s odabranom mjerom (klanje, usmrćivanje ili rekategorizacija). Po provedenom popisu subjektu se za osobnu evidenciju ostavlja propisana Potvrda.

Napomena: Na NEREGISTRIRANIM OBJEKTIMA nije moguća provedba rekategorizacije već se provodi preventivno usmrćivanje svinja.

Potrebno je obavijestiti sve držatelje svinja u do sada neregistriranim objektima da, ako žele i dalje držati svinje, obave hitnu registraciju objekta prije dolaska djelatnika koji obavljaju popis.