Obavijest o čišćenju Grada Kutine od prirodne nepoogode

“Obavještavamo građane Grada Kutine da nakon jučerašnje prirodne nepogode sve službe rade na čišćenju Grada Kutine od slomljenog drveća i grana.Prioritet u čišćenju imaju prometnice i nogostupi, te nakon što taj dio bude završen raščišćavati će se drveće u parkovima diljem grada.Mole se svi stanovnici Grada Kutine koji su u mogućnosti da sami odrežu svoje slomljene grane, te se radi čišćenja Grada organizira privremena deponija za granje i drveće na starom sajmištu u ulici Vladimira Nazora u Kutini, preko puta kč.br. 86, gdje svi stanovnici Grada Kutine mogu slobodno dovesti i ostaviti svoje grane i drveće slomljeno od prirodne nepogode.” – poručili su iz Grada.