Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Popovače

Gradsko vijeće Popovače 20. travnja održalo je svoju 19. sjednicu, na kojoj se nalazilo 17 točaka. Sve su one, osim usvajanja Financijskog izvješća i Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Popovača za 2022. godinu usvojene jednoglasno, dok je vijećnik Josip Vlašić (HSP) zbog rodbinskih veza s ravnateljicom ostao suzdržan.

Upravo se ta točka našla na samom početkom, odmah po usvajanju skraćenog zapisnika s prošle sjednice. Ravnateljica Ivana Vlašić tom je prigodom istaknula kako je Knjižnica u protekloj godini svoju primarnu djelatnost u potpunosti izvršila. „Napravljena je revizija knjižničkog fonda te je godina završena sa 33 238 jedinica, a aktivnih članova je bilo 446.“ – rekla je Vlašić i napomenula kako su provedene 54 aktivnosti, a odrađena su i određena ulaganja. „Cjelokupna rasvjeta zamijenjena je novom, led rasvjetom, a nabavljena je i određena didaktička oprema, kao i namještaj, posebice za djecu i mlade.“ Da Knjižnica posluje pozitivno pojasnila je računovotkinja Sanja Mišković predstavljajući Financijsko izvješće. Ukupni prihodi iznosili su 1,5 mln kn, a rashodi 1,3 mln kn. Za aktivnosti Knjižnice interes je iskazala predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP Dijana Lipovac, a njihovu je brojnost i raznovrsnost pohvalio vijećnik Rizo Mešić iz SDP-a.

U nastavku su vijećnici donijeli Odluku o pokretanju postupka zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišička te Mišička II u Popovači, kao i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Mišička“, a koje je pojasnila predstavnica izrađivača plana, tvrtke APE d.o.o., Sandra Jakopec. Napomenula je kako će ove dvije objedinjene zone sada imati ukupnu površinu od 93 hektara, a olakšat će i poslovanje zainteresiranih investitora. Interes za ove točke, konkretno za zainteresirane investitore tom je prigodom iskazao vijećnik Hrvoje Vuić iz HDZ-a, a na njih se osvrnuo gradonačelnik Josip Mišković.

„Trenutno imamo velik broj upita vezan uz investicije u Zoni Mišička. Najznačajniji su oni postojećih tvrtki, a to su Sano i Pharmas, koji imaju određene zahtjeve vezane uz povećanje kapaciteta svojih pogona. To i je glavni razlog promjena da čitav obuhvat zone dobi Urbanistički plan kojim će se omogućiti i daljnje proširenje. Taj bi postupak trebao biti završen do kraja ove godine, a spomenute bi tvrtke koje su sad u fazi projektiranja, s gradnjom onda krenule sljedeće godine.“ – rekao je gradonačelnik.

U nastavku usvojeno je Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. za 2022.godinu. Kako je pojasnio predstavnik tvrtke Vjekoslav Hanjilec, izvješće se odnosni samo na prva tri mjeseca budući da od travnja ova tvrtka više nije obavljala usluge na području Popovače. U tom periodu prikupljeno je 395 tona otpada, od čega se 364 tone odnose na miješani. Usvojena je potom i Odluka o davanju suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. za kreditno zaduženje. Hanjilec je pojasnio kako je Grad Popovača jedan od suvlasnika poduzeća pa je nužno donošenje ove suglasnosti na vijeću. Dodao je i kako je riječ o dugoročnom zaduženju u iznosu od 420 tisuća eura s kamatnom stopom od 1% i rokom otplate od 10 godina, a koje je potrebno za investiciju u opremu neophodnu za nastavak poslovanja, konkretno za kamion sa kranskom dizalicom, buldozer i fotonaponsku elektranu.

Usvojena je potom  Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite za prošlu godinu, kao i plan za ovu te Izvješće o izvršenju plana djelovanja Grada Popovače u području prirodnih nepogoda za prošlu te plan za ovu godinu. Riječ je o aktima čije je donošenje zakonska obveza, a predstavio ih je izrađivač Franjo Logožar. Između ostalog, osvrnuvši se na manjkavosti viših razina civilne zaštite, napomenuo je i kako je  Grad Popovača dužan organizirati poslove iz svog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite te jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Na sustav se osvrnuo i vijećnik Zvonimir Kondres (HSP) koji je i predsjednik gradske Vatrogasne zajednice. Složio se s njegovim manjkavostima te napomenuo kako su vatrogasci u većini nositelji spomenutih aktivnosti, ali i kako dolaze vremena kada će se polako dobrovoljno vatrogastvo morati zamijeniti s javnim postrojbama.

U nastavku je usvojen i Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu, a koji je predstavila pročelnica UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež. Riječ je aktu koji se mora donijeti temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji propisuje da jedinicama lokalne samouprave pripada 65% tih sredstava, 10% jedinicama regionalne uprave, a državi 25%. Grad je planirao da će prihod od zakupa iznositi oko 200 tisuća eura, a od prodaje oko 66 tisuća eura, a što će se namjenski koristiti, između ostalog za utrošak subvencija u poljoprivredi, mjere sanitarne zaštite te program raspolaganja zemljištem, geodetske izmjere i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Usvojen je potom i Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Popovače, a koji je propisan Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Kako je pojasnila pročelnica UO za proračun i opću upravu Ivona Pušić on utvrđuje pravila ponašanja te propisuje i dva tijela koja odlučuju o povredama. Napomenula je kako se on odnosi na vijećnike, ali kako bi ga se trebali pridržavati i dužnosnici i službenici.

Komentar vezan uz ovaj Kodeks tom je prigodom uputio vijećnik Zvonimir Kondres iz HSP-a: „Sve govori o našem kodeksu ponašanja koliko nas je ostalo ovdje i koliko nas se odaziva na javne događaje u gradu. Mislim da su nas građani izabrali da predstavljamo Grad i da bi se trebali malo drugačije ponašati, a što se odnosi i na mene.“ – rekao je vijećnik kritiziravši vijećnike koji su napustili sjednicu ubrzo nakon Aktualnog sata.

Među posljednjim su donesenim odlukama i one o  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za kč.br. 412/1 k.o. Popovača, te o proglašenju nerazvrstane ceste u ulici Plana u Gornjoj Jelenskoj javnim dobrom u općoj uporabi. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, spomenuta katastarska čestica nalazi se u Nemčićevoj ulici, u neposrednoj blizini groblja. Jednim dijelom ulazi u privatno dvorište i kao takva se koristi, a sada će se rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa omogućiti formiranje ulaza u samo groblje i sa gornje strane. Što se tiče ulice Plana gradonačelnik je pojasnio kako je potrebno riješiti stvarno stanje ove ceste zbog zahtjeva HEP-a koji je podnio zahtjev za napajanjem putem niskonaponske mreže.

Na kraju, vijećnici su donijeli i Odluku o osnivanju dječjeg gradskog vijeća Grada Popovače, a koja je nužna kako bi i Popovača mogla postati „Grad prijatelj djece“. Ova je inicijativa potekla od gradske Turističke zajednice stoga je direktor zajednica Lovro Miklaužić pobliže pojasnio što sve omogućuje ovaj status, ali i izvijestio okupljene kako Grad i veliki broj njegovih poduzeća, ustanova i udruga upravo veliki broj aktivnosti i sadržaja organizira za najmlađe.

Donošenje ove Odluke komentirao je i gradonačelnik Josip Mišković: „Smatramo da je Popovača itekako zaslužila status „Grad prijatelj djece“ budući da je u proteklom razdoblju Grad učinio jako puno za bolji život djece, od dijela infrastrukture preko ustanova koje se bave i u kojima borave djeca, pa i radom udruga. Donošenjem ove Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća ispunit će se uvjeti za stjecanje tog statusa.“