DVD Donja Vlahinička održao godišnju Skupštinu

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Vlahinička održalo je godišnju skupštinu na kojoj je predsjednik Dražen Kocet podnio Izvješće o radu za period od 2021. do 2022. godine.

„U naših 66 godina rada i djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Vlahinička izražavamo zadovoljstvo sto smo još jedan period u našim aktivnostima odradili u okviru mogućnosti koje su nam bile na raspolaganju. Sve je to bilo popraćeno radom i aktivnostima sa ukupno 59 naših evidentiranih aktivnih članova koji su ovisno o svojoj dobroj volji i mogućnostima dali i svoj različit doprinos tokom godine. Gledajući strukturu članstva brojimo tako 10 operativnih, 31 pričuvna, 1 utemeljitelja i 17 članova mladeži. Od toga brojimo 2 časnika 1. klase, 1 časnika, 3 dočasnika 1. klase , tri dočasnika te 24 ispitana vatrogasca i vatrogasaca 1. klase. Početak 2021. nažalost uz i dalje prisutnu koronu obilježavaju i posljedice potresa gdje u dva navrata sudjelujemo sa po dva člana u aktivnostima pomoći za potrebe opće bolnice Dr. Ivo Pedišić. 2021. godina uglavnom prolazi bez ikakvih aktivnosti u natjecateljskom dijelu i ostalih aktivnosti koje su bile uobičajene tokom godine od odlazaka na skupštine do odlazaka na natjecanja.

U suradnji sa mjesnim odborom Donja Vlahinička Grad Popovača financira uređenje prostora za održavanje sastanaka MO odbora i DVD-a koji je sada u punoj funkciji, lijepo uređen i naravno na raspolaganju svima kojima je to potrebno, pa čak i mladima za održavanje manjih proslava kao što su rođendani.

Tokom godine smo nekoliko puta pregledavali ispravnost opreme i sredstava sa kojima raspolažemo te u 2022. godini obnovili sredstvima VZG-a i kombi vozilo Citroen Yumper kojeg posjedujemo od 2001 godine. Kratko je trajala i odiseja sa novim vozilom koje više nije u našem DVD-u.

Okoliš oko doma nam održava Grad Popovača na čijem se trudu zahvaljujemo, no ponekad i sami očistimo i uredimo prostor oko istoga kada je to potrebno.

Gledajući operativno u svrhu izlaska na intervencije društvo je u svakome trenutku bilo spremno pomoći ljudima u nevolji, no na sreću za to u 2021. i 2022. za to nije bilo potrebe. U cirkusima koji su se odigravali sa paljenjem otpada u našemu selu mi kao DVD nismo sudjelovali u istima, jer se nije radilo o nikakvoj ugrozi.

U natjecateljskome dijelu ponovno u 2022. godini pokrećemo rad sa ekipom djece sa kojima odlazimo na više natjecanja i veselimo se njihovim aktivnostima, druženjima te uspjesima. Na taj način pokrećemo naravno i roditelje, također članove DVD-a da se više uključe u aktivnosti društva.

Moramo se pohvaliti da smo krajem 2022. godine pokrenuli i ideju da se okupi ženska A,B ekipa i nastavi jedna tradicija koju smo dugi niz godina njegovali u našemu radu. Koliko je koristi od toga pokazuje i današnja skupština gdje su se članice te ekipe aktivno uključile u organizaciju ove skupštine. Naravno za takvu aktivnost trebamo i određenu financijsku potporu VZG-a što se nadam da neće izostati. Aktivno smo sudjelovali na svim sjednicama predsjedništva i zapovjedništva VZG Popovače te ostalim aktivnostima i događanjima koje je provodila zajednica.

Krajem 2022. godine Grad Popovača opet ulaže znatna sredstva u vatrogasni dom u iznosu od 175.000,00 kuna čime se je zamijenilo 400 m2 starog pokrova doma i sanirala konstrukcija istoga. Ovo je jasna gesta da nas Gradska uprava nije zaboravila, a mi ćemo dati sve od sebe da našim daljnjim radom opravdamo ta uložena sredstva, ne samo u naš DVD, jer to su sredstva uložena u naše selo i aktivnosti mještana našega sela kojemu je vatrogasni dom naravno uvijek bio i bit će na raspolaganju za bilo koje aktivnosti“ – stoji u izvješću.

Što se tiče planova za 2023. i 2024. godinu oni uz, redovnu djelatnost poput provođenja svih aktivnosti prema statutu i Zakonu o vatrogastvu, redovno kontroliranje ispravnosti vozila i opreme, DVD planira nabaviti i novo vozilo za prijevoz vatrogasaca.

U okviru ove skupštine članovima su za višegodišnji angažman dodijeljena odlikovanja i spomenice.

Skupštini su ispred Grada Popovače nazočili gradonačelnik Josip Mišković sa svojim zamjenikom Lovrom Miklaužićem i predsjednikom GV Sašom Jagarčecom.