UO za obrazovanje, kulturu i sport, mlade i civilno društvo SMŽ uputio javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, mlade i civilno društvo Sisačko-moslavačke županije uputio je javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije.

Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti, te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor pet članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije na vrijeme od četiri godine.

Kulturno vijeće osniva se za sljedeća područja:

– zaštitu sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara, saniranja domova kulture, muzeja, pučkih domova i ostalih objekata u kulturi, investicije za objekte u kulturi

– djelatnost udruga u kulturi, manifestacije, međunarodnu suradnju

– kazališnu, glazbenu i multimedijalnu djelatnost, programe koji promiču kulturu mladih

– muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

– knjižničnu i nakladničku djelatnost.

Za članove Kulturnog vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti i mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano. Jedna osoba može biti kandidirana samo za jedno od navedenih područja.

Kandidate za članove Kulturnog vijeća mogu predlagati ustanove, udruge ili druge pravne i fizičke osobe koje su registrirane na području Sisačko-moslavačke županije.

Predlagači su dužni dostaviti pisani i obrazloženi prijedlog za osobu čije imenovanje predlažu kao i životopis kandidata.

Prijedlozi kandidata moraju biti popunjeni na županijskoj prijavnici koja je objavljena na internetskim stranicama županije (www.smz.hr).

Pisani i obrazloženi prijedlozi podnose se na adresu:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo

Ulica dr. Ante Starčevića 29

44000 SISAK

S naznakom:

„Prijava kandidata za člana Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije“

Rok za podnošenje prijedloga traje do 23. ožujka 2023. godine.