U obnovu OB “Dr. Ivo Pedišić” Sisak bit će uloženo više od 35 milijuna eura

U obnovu OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak nakon potresa bit će uloženo više od 35 milijuna eura. Ulaganja su rezultat napornog rada i sredstava osiguranih iz Fonda soliranosti, kao i onih koje su osigurali Sisačko-moslavačka županija i Vlada RH.

Krajem srpnja prošle godine započeli su radovi  kompletne rekonstrukcije i obnove zgrade Nove interne, uskoro bi trebali biti završeni, a vrijednost im je oko 6 milijuna eura.

U novoj zgradi bit će smješten Odjel infektologije sa 16 bolesničkih kreveta, kardiološki odjel sa 22 kreveta, a za pojačanu internističku skrb, odnosno koronarnu jedinicu bit će osiguran prostor za 9 kreveta.

Početkom godine započeli su radovi na zgradi u kojoj su nekada bili smješteni  Odjel za neurologiju i Odjel za pedijatriju, vrijedni  oko 7,5 milijuna eura. Također, u siječnju su započeli radovi na zgradi Jodnog lječilišta u kojoj su smješteni Odjel fizikalne medicine  i rehabilitacije i Odjel za dermatologiju i venerologiju, a radovi su vrijedni oko 2,5 milijuna eura.

Započinje i izgradnja nove bolničke kuhinje unutar sisačke bolnice, vrijednost tih radova je 5,3 milijuna eura. Prema informaciji ravnatelja OB Sisak, dr. Tomislava Dujmenovića u  planu je priprema projektne dokumentacije za izgradnju novog ulaza u bolnicu, kao i novog parkirališnog prostora unutar bolnice.