Poziv umirovljenicima i građanima s osobnom invalidninom na ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu

Grad Kutina objavio je javni poziv umirovljenicima i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2023. godini

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine  iznose do 2.500,00 kuna, kao i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu za uskrsne blagdane.

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici i  osobe s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu, a koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.


Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran  je prema visini mirovine i to:

od   0,00  –  199,00 eura  –  55,00 eura  potpore

od   200,00   –  332,00 eura  – 40,00 eura potpore

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

Da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će na mail adresu drustvene@kutina.hr ili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 3, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 06. do 23. ožujka 2023. godine, ako zahtjev NISU podnijeli u 2022.   ili  prethodnim godinama .Više na poveznici: https://www.kutina.hr/Sluzbeni-dio/ArticleId/39947/oamid/1501?fbclid=IwAR25coxy-Z718spempE6pBVvXrt4PIpc-mJFHf-FrGh8FbrnQS9IDEIzHm0