Istraživanje geotermalnog potencijala na području Grada Kutine

Na početnoj konferenciji predstavlje je projekt „Izrade tehničke dokumentacije za istraživanje geotermanlne vode na području Batine, Grad Kutine.“
Fokus je projekta na pripremi tehničke dokumentacije potrebne za istraživanja geotermalne vode, odnosno podnošenje zahtjeva za pridobivanje dozvole za istraživanje geotermalnih vodonosnika, podnošenje zahtjeva, pridobivanje licence i započinjanje istraživanja koje uključuje izradu dokuemtacije, snimanje dodatnih geofizičkih podataka te remont postojeće bušotine u Batili ili bušenje nove bušotine. Rekao je to Stjepan Balog, voditelj projekta.

Stjepan Badanjak, voditelj projekta

Procjenjuje se kako je geotermalni potencijal na području Grada Kutine vrlo velik te bi bio dostatan za grijanje 184000 m2 stambene površine. „Taj potencijal je za 60% veći od europskog prosjeka i te procjene trebaju biti potvrđene istraživanjima u ovom projektu.“, rekao je Mišel Novosel, tehnički koordinator projekta.

Mišel Novosel, tehnički koordinator projekta

Vrijednost projekta pripreme tehničke dokumentacije za geotermalna izstsraživanja iznosi 230000 eura. Sufinanciranje je osigurano iz Europskog gospodarskog prostora. Države donatori Island, Lihteštajn i Norveška osigurale su 84% sredstava, a ostatak Grad Kutina. Projekt je odobren u programu „Energija i klimatske promjene“.

 RA Mrav i tvrtka EFLA sa Islanda partneri su u projektu koji će se provoditi do travnja 2024.