GV Kutina: najviše rasprava na temu Eko Moslavine

Sjednica Gradskog vijeća Kutine uglavnom se sastojala od tehničkih točaka dnevnog reda, a najviše rasprava bilo je na temu izvješća o radu Eko Moslavine u 2022.

Na sjednici su usvojene X. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana, te prijedlog VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta Kutine. Predstavljeni od strane pročelnice za urbanizam Snježane Šlabek Ohman i ovlaštene arhitektice Ivane Jerković planove je prihvatilo Gradsko vijeće. Vijeće je usvojilo i imenovanje izgrađenih produžetaka ulica Školske, Dalmatinske ulice i ul. A.G. Matoša. Nezavisni vijećnik Ivica Glibo, tom je prilikom upozorio kako Kutina ima iznimno mali broj ulica koje nose imena žena. Predložio je kako bi se jedna od ulica mogla nazvati i po nedavno preminuloj književnici Dubravki Ugrešić koja je rođena u Kutini.

 Na prijedlog pročelnika za gospodarstvo Hrvoja Krmelića usvojena je odluka o utrošku sredstava vezanih za zakup poljoprivrednog zemljišta koja će biti usmjerena za potpore u poljoprivredi i programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Vijeće je dalo suglasnost i za ulaganje u projekt uređenja Spomen parka sudionicima Domovinskog rata na gradskom groblju u Kutini.
 

Izvješće o gospodarenju otpadom u 2022. godini podnio je direktor Eko Moslavine d.o.o., Danijel Husnjak. Iz njega se može zaključiti pozitivan trend u prikupljanju otpada. Husnjak posebno važnim naglašava i zadržavanje postojećih pretplatnika uz nešto novih. Ukupna količina svih vrsta komunalnog otpada smanjena je za 400 tona, a manje su i količine miješanog komunalnog otpada. Zabilježen je porast prikupljenog papira, što se pripisuje uvođenju plavih kanti, a Husnjak najavljuje kroz nekoliko mjeseci uvođenje žutih kanti za plastiku, koje bi također trebale dati bolji rezultat u prikupljanju plastike od prikupljanja plastike u vrećicama.
Od investicija se navode i dva kupljena vozila i nabava polupodzemnih spremnika, dobivanje potrebnih ISO sustava i nastavak radova na dobivanju ostalih certifikata.

  Vijećnici su aktivno sudjelovali u raspravi na ovu temu. Dalibor Žiljak (Laburisti) nije imao prigovor na poslovanje, no dodao je kako i dalje ima problema s trganjem ograde i odvozom smeća kod lateralnog kanala za što misli da bi poduzeće trebalo reagirati i tražiti pomoć policije. Jedno od pitanja bilo je i kamo s otpadom od rezanja granja, te hoće li radnici imati kolektivni ugovor. S problemom trganja ograde direktor se slaže, sa sindikatima se pregovara oko kolektivnog ugovora, a poduzeće je u fazi nabave sjeckalice za granje kako bi se ono usitnjavalo i predavalo dalje u preradu.  
  

Vijećnik Davor Kljakić (nezavisni) zatražio je da izvješće posebne revizije provedene u poduzeću za razdoblje od 2017.-2021. bude na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća i da ga dobiju svi vijećnici. Jesu li utvrđene i koje su to nepravilnosti prema rezultatima revizije? – pita vijećnik Kljakić. Ističe kako vijećnici i javnost trebaju biti upoznati što se i kako radilo u poduzeću tijekom toga razdoblja.
 Direktor društva odgovara kako su podnesene 4 prijave državnom odvjetništvu vezano uz navedenu reviziju, kako se otklanjaju nedostatci, te kako će se više o tome moći reći nakon izvješća o poslovanju za nekih 2 mjeseca.

Gradonačelnik kao predsjednik Skupštine društva navodi kako je to izvješće bilo prezentirano na Skupštini u 12. mjesecu, te kako je direktor imao nalog provesti desetak preporuka temeljenih na nedostatcima uočenim na pravno financijskom pregledu od strane revizije. Babić ističe kao se to odnosi na nedostatak određene dokumentacije, sklapanje ugovora o radu i postupanja vezanih uz ugovore o radu djelatnika, odvjetničke usluge koje su sklopljene s odvjetnikom bez licence, nelogičnosti u troškovima javne nabave i troškovima reprezentacije… Ovo nije redovno izvješće i ne objavljuje se na web stranici, ali vijećnici mogu kod direktora dobiti sva potreba objašnjenja. Hoće li se ova revizija naći kao zasebna točka dnevnog reda još će se razmotriti.
 

Vijećnica Jasminka Molnar (SDP) ukazala je na divlje deponije s kojima grad i dalje ima problema, zanimaju je i plaća li grad penale zbog nedovoljnih količina prikupljenog otpada, te gdje završava plastika. Što se tiče penala direktor je odgovorio kako oni postoje, no kako je to kontinuirani problem od 2015.godine, a trend u prikupljanju otpada je dobar. Najbolje rezultate dat će edukacija te je tom prilikom pozvao sve vijećnike da se odazovu javnim tribinama na tu temu, da pomognu u informiranju građana jer je to u interesu svih građana. Najviše se radi s djecom i mladima što treba dati najbolje rezultate – ističe Husnjak. Što se tiče plastike, ističe kako ju zbrinjavaju ovlaštene kuće sukladno zakonu. Vijećnik Glibo, među ostlim, pohvalio je uvođenje plavih kanti, te najavljenih žutih kanti za plastiku. Raspravljalo se o brojnim konkretnim slučajevima nepropisnog odlaganja i pojedinim nedoumicama oko prikupljanja otpada. Zanimljiv prijedlog dao je vijećnik Snovak (HNS) rekavši kako je jedini način da zaustavimo nepropisno odlaganje otpada financijsko nagrađivanje onih građana koji to dokumentiraju i prijave, po uzoru na neke druge sredine.

 Pročelnik za društvene djelatnosti Željko Tomičić predstavio je odluke o kriterijima financiranja Vatrogasne postrojbe u 2023. godini, te odluke o kriterijima mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
   Na sjednici je razriješen  član povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Umjesto dosadašnjeg predsjednika Ivana Bodiša koji je dao ostavku na ovu funkciju iz osobnih razloga, imenovan je Matija Šurbek.
 Na sjednici je nakon dužeg vremena imenovan i Savjet mladih. Savjetodavno tijelo Gradskog vijeća nije bilo lako oformiti, zbog izostanka interesa mladih, no na kraju je tijelo ipak oformljeno. Činit će ga: Danijela Turković, Ana Marija Brajdić, Katarina Vrdoljak, Ana Marija Benčić, Dominik Furst, Matija Fuljatić i Lucija Magdić.