Agresivni okultizam u glazbi i utjecaj na pojedinca i društvo

Javna tribina u Pučkom otvorenom učilištu Kutina, srijeda 29. ožujka 2023. u 19 h.

Predavači su:

1. mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur. (čitam pismo, uloga i zabrana glazbe kroz povijest, utjecaj na čovjeka i društvo, pedofilija skrivena tema ali i pojava u crkvi, obrazovanje i rasulo obitelji kroz plan cjelodnevne škole te radnog vremena majki, rodna ideologija i trgovina djecom)

2. Marin Boltek, mag. inf. (situacija u Kutini te problemi oko prostora Barake)

3. prof. dr. sc. Stipe Kutleša (uloga crkve i ogluha na okultističke glazbene događaje)

4. Mislav Vuić, dr. med. dent. (konkretno o porukama i značenju glazbenog događaja)