Općina Velika Ludina usvojila Odluku o visini naknade za korištenje društvenih domova

Na nedavno održanoj sjednici Općinskog vijeća Velike Ludine usvojena je Odluka o o visini naknade za korištenje društvenih domova.

Naknada se nije znatno mijenjala s obzirom na onu koja je bila u kunama, odnosno, jedina veća promjena odnosi se na Društveni dom Kompator koji je u prethodnom razdoblju uređen.

Za korištenje prostora u Društvenom domu Grabrov Potok naplaćivat će se naknada u iznosu od 30 eura; za korištenje prostora u Društvenim domovima: Kompator, Katoličko Selišće, Ruškovica, Okoli, Vidrenjak, Mala Ludina, Gornja Vlahinička i Mustafina Klada naplaćivat će se naknada u iznosu od 50 eura.

Što se tiče Društvenog doma Velika Ludina, za manje svečanosti: zaruke, krstitke, karmine, rođendani i slično, naplaćivat će se u iznosu od 70 eura; a za svadbene svečanosti naplaćivat će se u iznos od 300 eura.

Privremenom korisniku Društvenog doma u Velikoj Ludini uz naknadu za korištenje doma za svadbenu svečanost utvrđuje se obveza uplate akontacije u iznosu od 330 eura za osiguranje od rizika za nastanak štete za vrijeme korištenja doma. Uplaćeni iznos vraća se privremenom korisniku po urednoj predaji Društvenog doma, ako nije nastala nikakva šteta. Ako je nastala šteta veća od plaćenog iznosa privremeni korisnik doma dužan je nadoknaditi štetu do punog iznosa.

Za korisnike s prebivalištem izvan područja Općine Velika Ludina visina naknade za privremeno korištenje svih Društvenih domova uvećat će se u 100 %-tnom iznosu.

Kada se u prostorijama Društvenog doma koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe s elektroničkih medija korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje navedenih autorskih glazbenih djela i platiti autorsku naknadu – HDS ZAMP.