Gradsko vijeće Popovače s 8 glasova “ZA” usvojilo Izmjene i dopune proračuna kojima se omogućuje pokretanje novih projekata

Gradsko vijeće Popovače 1. prosinca održalo je svoju 15. sjednicu. Započela je Aktualnim satom tijekom kojeg su vijećnici iskazali interes za brojne teme. Između ostalih, riječi je bilo o javnoj rasvjeti, sanaciji prometnica, pješačkih staza i parkirališta, programu Zaželi, rebalansu proračuna, problemima koji se učestalo pojavljuju uslijed jačih oborina, božićnicama, mostu preko Jelenke, otvorenju Glazbene škole te državnom poljoprivrednom zemljištu.

Najznačajnija točka bila je usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna grada Popovače za 2022.godinu. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, donošenjem ovih izmjena osigurava se kontinuitet financiranja. „Ideja je bila da se pri samom kraju godine napravi ovaj rebalans, jer sad nam je poznato što će se sve još uspjeti realizirati, što ćemo uspjeti uprihoditi iz raznih fondova na koje smo prijavljivali projekte, odnosno za koje projekte moramo osigurati i dodatna vlastita sredstva kako bi se oni pokrenuli. Između ostalog, kroz nekoliko dana tako ćemo završiti natječaj za uređenje Trga I, a kako bi sklopili ugovor s izvođačem, te završili njegovo uređenje do sredine ljeta, kada bi trebala biti završena i zgrada nove Gradske uprave, morali smo osigurati sredstva iako ona u ovoj godini neće biti trošena. ” – rekao je Mišković.

Sukladno ovim izmjenama i dopunama, Proračun Grada Popovače sada iznosi 105,6 milijuna kuna, odnosno riječ je o povećanju prihoda za oko 21 milijun kuna.   „Svjesni da neke stvari od navedenih neće biti realizirane, ali za prijavu na natječaj, potpisivanje ugovora ili bilo koju drugu radnju, potrebno je osigurati sredstva u rebalansu proračuna. U ovom času je to povećanje za 20 milijuna kuna na neki način fiktivno, ali riječ je o planiranoj aktivnosti koju Grad Popovača do kraja godine misli odraditi. Što se tiče realizacije postojećeg plana, osnovnog, realizacija je na 60-ak milijuna kuna, a što nam daje za pravo da su smo ovu godinu uspješno realizirali unatoč problemima koji su se pojavili. Znači, možemo reći da će proračun za 2022., kada bude završen, pozitivan.“ – napomenuo je gradonačelnik.

U raspravi su sudjelovali vijećnici HDZ-a Katarina Uremović, Ivica Keser, Roman Rosavec, Hrvoje Vuić i Danijel Sučija, a njihova su se pitanja odnosila uglavnom na projekte koji će se pokrenuti ovim rebalansom, među kojima su najznačajniji izgradnja Dječjeg vrtića u Voloderu, uređenje Trga I, sanacija mostova i cesta koji su oštećeni tijekom potresa, kupnja zemljišta za potrebe pomoćnog igrališta NK Moslavac, ali i daljnje opremanje Komunalnih servisa te osiguravanje sredstava za mjeri poticaja kupnje i izgradnje prve nekretnine za mlade. U konačnici, iako su se u prethodnom razdoblju upravo vijećnici HDZ-a zalagali za dio navedenih projekata, rebalans nisu podržali, odnosno on je usvojen s 8 glasova „ZA“ i 7 „PROTIV“.

U nastavku sjednice vijećnici su s 8 glasova „ZA“ i 5 „PROTIV“ usvojili I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture te I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, što se tiče programa građenja, došlo je do povećanja za oko 400 tisuća kuna, a u najvećem dijelu odnosi se na izgradnju mosta preko Jelenke do čega je došlo zbog poskupljenja građevinskog materijala i cijene radova, ali i zbog određenih investicija vezanih uz ograde i pješačke staze na pojedinim grobljima te javne rasvjete i izgradnje cesta. Što se tiče redovnog održavanja, također, je došlo do određenih promjena. Plan sada iznosi 18,6 milijuna kuna, a do povećanja za oko 8 milijuna kuna došlo je zbog dva značajna razloga, a to su uređenje Trga I te sanacija mostova i prometnica oštećenih u potresu.

Točke koje su se odnosile na Dječji vrtić Popovača donesene su jednoglasno. Riječ je o II. Izmjeni i dopuni Stauta Dječjeg vrtića, a kojoj se pristupilo zbog usklađivanja s novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, te usvajanju Godišnjeg plana i program rada te Kurikuluma Dječjeg vrtića za pedagošku 2022./2023. godinu. Kako je pojasnila ravnateljica Andreja Zeman, sukladno planu u vrtić pohađa 304 mališana u 14 skupina – 5 jasličkih i 9 vrtićkih skupina, a program predškole odvija se u 3 skupine s ukupno 35 polaznika. Između ostalog, planirane su brojne aktivnosti čiji je cilj kvalitetniji obrazovanje, zdravstvena zaštita i prehrana za djece. Nužna je stoga nabavka namještaja, didaktičkog i likovnog materijala ali i kvalitetnih namirnica, perilice rublja i drugih stvari nužnih za kvalitetan rad.

Jednoglasno je u nastavku sjednice donesena i Odluka o mjerama poticaja kupnje i izgradnje prve nekretnine. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković  raspisivanje natječaja očekuje se kroz nekoliko dana, a na temelju prošlogodišnjeg interesa za tu su namjenu predviđena sredstva u visini od 900 tisuća kuna. „Naime, radi se o 30 tisuća kuna bespovratnih sredstava kojima želimo potaknuti kupnju ili izgradnju nekretnina mladih obitelji s područja Grada. Uvjeti natječaja ostat će slični prošlogodišnjima, odnosno promjena se odnosi samo na dobnu granicu prijavitelja, a koji ne može biti stariji od 40 godina, te će se definirati i kupnja, odnosno, gradnja, u urbanim dijelovima Grada, dakle, neće se moći sufinancirati kupnja nekretnine koja nije u građevinskom području, te će biti ograničeno da nekretnina bude funkcionalna, odnosno da je priključena na barem jednu infrastrukturu – električnu energiju. Cilj nam je da natječaj bude što pravedniji i da sredstva budu što bolje iskorištena.“ – rekao je gradonačelnik.

Na samom kraju vijećnici su jednoglasno usvojili i Odluku o izmjeni odluke o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, a kojoj se pristupilo zbog usklađivanja sa zahtjevima Ministarstva poljoprivrede. Naime, umjesto dosadašnjih 5 članova, ovo će ih povjerenstvo imati 7. Uz postojeće članove među kojima su agronom, geodet i pravnik te  dva predstavnika Gradskog vijeća,  u povjerenstvu će djelovati i Anita Sinjeri Ibrišević, predstavnica Sisačko-moslavačke županije, te Vlatka Grgić, predstavnica Ministarstva poljoprivrede.

Posljednje točke odnosile su se na donošenje Odluke o usvajanju procjene ugroženosti od požara te Odluke o donošenju Plana zaštite od požara. Prilikom njihova predstavljanja gradonačelnik Josip Mišković pojasnio je kako su u odnosu na dosadašnje ove Odluke daleko opsežnije i sadrže niz novih i relevantnih podataka koje su dostavili pravni subjekti koji djeluju na području Grada Popovača kao i Vatrogasna zajednica Grada Popovača. One su također usvojene jednoglasno.