Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo teme o održavanju prometnica i javnih površina

Na aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Popovače aktualizirane su i teme vezane uz održavanje prometnica i javnih površina.

Ivan Abaz (HDZ) istaknuo je kako su u rebalansu proračuna povećana sredstva za održavanje cesta i javnih površina pa ga je zanimalo na što se taj iznos konkretno odnosi te o kakvim je radovima riječ u ulicama Dr. Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica.

„Povećanje financija vezano je uz projekte na Fond solidarnosti, a trebala bi se obnoviti četiri mosta i dvije prometnice, a koji su oštećeni u potresu. Grad je u dogovoru sa županom ishodio građevinske dozvole i dužan je osigurati sredstva u rebalansu, a također, isto je trebao odraditi i za projekt uređenja Trga I. U sklopu tog povećanja je i sanacija prometnica u ulicama Dr. Polaka, I. Pergošića i Vinogradska Mikulanica, a do čijeg je oštećenja došlo tijekom izgradnje kanalizacijske mreže. Ideja je da se one sad u potpunosti presvuku, a to nas košta oko 700 tisuća kuna budući da plaćamo razliku koja nije ugovorena s izvođačem radova, a mi smo željeli kvalitetnije i sigurnije prometnice.“  – rekao je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković. 

Danijel Sučija (HDZ) upitao je gradonačelnika što se događa s pješačkim stazama, budući da su maknute iz rebalansa proračuna.

„Nažalost, kraj je godine i to financijski ne možemo realizirati tako da smo morali i te stavke maknuti iz rebalansa proračuna. Mi nismo odustali od tih projekata, ali trenutno to ne možemo realizirati. Iduće godine ćemo malo pametnije razmišljati. Bazirat ćemo se da odradimo pješačke staze za koje imamo građevinske dozvole i koje možemo sami financirati jer se ne možemo pouzdati u druge izvore financiranja. Između ostalog, u planu je svakako izgradnja pješačke staze od Volodera do Repušnice.“  – rekao je gradonačelnik.  

Dijana Lipovac (predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP) ukazala je na loše stanje parkirališta iza Zgrade Knjižnice i Gradske vijećnice.

„Što se tiče problema rješavanja javnih površina, Grad je svjestan lošeg stanja parkirališta kod zgrade gradske Knjižnice. Nažalost ona nisu sanirana tijekom redovnog održavanja u proljeće, već su planirana u jesen“ – rekao je gradonačelnik. „Taj dio kasni, ušli smo već i u prosinac i pitanje je hoćemo li to asfaltiranje nerazvrstanih cesta i krpanja udarnih rupa uspjeti završiti. Nažalost, spriječili su nas neki tehnički problemi, ali pokušat će se to odraditi. Što se tiče parkirališta, sad će se te rupe pokrpati, a onda ćemo u proljeće to kvalitetnije doraditi. Bilo je čak i nekih planova da se presvuče cijelo parkiralište, no to ove godine nismo financijski mogli.“ – rekao je gradonačelnik Josip Mišković.