Usluga vađenja krvi u Popovači

Od travnja je u Popovači jednom tjedno organizirana usluga vađenja krvi za specijalističke laboratorijske pretrage u OB Sisak.

Uslugu vađenja krvi i transporta uzoraka u Sisak vrši zaposlenica OB Sisak Ivana Marković u prostoru nekadašnjeg laboratorija na 1. katu Doma zdravlja, prema unaprijed definiranom mjesečnom rasporedu,  temeljem izdanih e- uputnica.

Za mjesec studeni uzimanje uzoraka krvi održat će se u ponedjeljak 7. studenog, a potom i 14., 21. i 29. studenog u vremenu od 7 do 9 sati. Ovu uslugu mogu koristiti građani Grada Popovače i Općine Velika Ludina.