Općina Velika Ludina objavila Natječaj za sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola

Općina Velika Ludina objavila je Natječaj za sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina.
Pravo prijave na Natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Općine Velika Ludina. Za školsku godinu 2022./2023. sufinancirat će se 10 smještaja učenika u učeničke domove u visini 25% od pune cijene smještaja.
Prijavni obrazac te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti moguće je preuzeti na internet stranici općine, kao i fizički u prostoru općine.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja ostvaruje se na temelju materijalnog statusa u obitelji, a natjecati se mogu učenici koji imaju prihode ispod 2.500,00 kuna po članu zajedničkog domaćinstva. Ukoliko ih se iz jedne obitelji na natječaj javi više učenika, pravo na sufinanciranje troškova smještaja ostvaruje samo jedan učenik, iznimno ako je dijete iz obitelji koje ima prihode po članu domaćinstva manje od 1.500,00 kuna, pravo na sufinanciranje može ostvariti i drugo dijete iz iste obitelji.
Prijedlog liste reda prvenstva za sufinanciranje smještaja u učeničke domove objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od objave natječaja. Molbe sa nepotpunom dokumentacijom i dospjele izvan roka neće se razmatrati.
Prijave na natječaj treba dostaviti do 26.10.2022. godine na adresu: Općina Velika Ludina, Odbor za školstvo i dodjelu stipendija, „za sufinanciranje učeničkih domova“, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.