Izrada glavnog projekta prometnice UPU 18 u Romskom naselju

Gradonačelnik Zlatko Babić sa suradnicima obišao je pripremne radove na izgradnji prometnice u Romskom naselju kojom će se omogućiti izvođenje geodetskih radova i glavnog projekta buduće prometnice predviđene urbanističkim planom uređenja – UPU-18 (Romsko naselje).
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sa svrhom osiguravanja financijske potpore za izradu glavnog projekta za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima, uputilo je javni poziv slijedom kojeg su Gradu Kutini odobrena sredstva financijske potpore u iznosu 247.500,00 kn.
Provedbom projekta te izgradnjom ove prometnice u Romskom naselju poboljšat će se povezanost naselja s ostatkom grada i omogućiti pristup stanovnika Romskog naselja novoplaniranom području društvene, stambene i sportsko-rekreacijske namjene.
Izgradnjom ove prometnice uredit će se prostor koji je postao mjesto odlaganja otpada čime će se spriječiti njegovo dalje odlaganje, a time povećati okolišna održivost i smanjiti i okolišna nejednakost naselja u odnosu na ostatak zajednice.
Uz pomoć državnih sredstava Grad Kutina i dalje nastavlja ulaganje u društvenu i komunalnu infrastrukturu Romskog naselja kako bi se povećao stupanj razvoja i izgradnje naselja u dijelu obrazovanja, zdravstvene zaštiti, mogućnostima zapošljavanja te povećanja komunalnog standarda u naselju.
Realizacija ovog projekta od interesa je za širu zajednicu i predstavlja nastavak aktivnosti u smjeru poboljšanja kvalitete suživota te integracije i kulturne autonomije pripadnika Romske zajednice. (izvor: www.kutina.hr)