Grad Popovača objavio Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području Grada Popovača u 2022. godini

Grad Popovača objavio Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području Grada Popovača u 2022. godini.

Ovim Javnim pozivom obuhvaćeno je jedanaest mjera potpora:

Mjera 3. Subvencija za očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda

Mjera 4. Subvencija u ekološkoj proizvodnji

Mjera 5. Subvencija za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnica jagoda

Mjera 6: Subvencija za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Mjera 7. Subvencija za troškove osiguranja usjeva, nasada, stoke i peradi

Mjera 8. Subvencija za uređenje i popravljanje kvalitete tla – kalcizaciju

Mjera 9. Subvencija za ulaganje u kontrolu plodnosti tla (analizu tla)

Mjera 10. Subvencija za postavljanje i kupnju sustava za navodnjavanje u povrćarstvu i voćarstvu

Mjera 11. Subvencija za ostavljanje rasplodnog podmlatka (junica) iz vlastitog uzgoja kombiniranih

i/ili mliječnih pasmina

Mjera 12. Subvencija u stočarstvu za umjetno osjemenjivanje krava i junica te za osjemenjivanje

krava i junica u prirodnom pripustu

Mjera 13. Subvencija za prirodni pripust izvornih i zaštićenih pasmina kobila Hrvatsko hladnokrvnjaka

i Hrvatskog posavca

Obvezno je uz Obrazac Prijave (zahtjev) dostaviti potrebnu dokumentaciju koja je navedena na samom Obrascu prijave. Obrasci moraju biti uredno popunjeni i potpisani. Obrasci se mogu preuzeti i osobno u zgradi Gradske uprave. Obrasci Prijave (Zahtjevi) za navedene mjere se zaprimaju od 28. listopada do 15. studenog 2022. godine.