Zamjena krovišta na Vatrogasnom domu u Donjoj Vlahiničkoj

Ovih dana započeli su radovi na zamjeni krovišta Vatrogasnog doma u Donjoj Vlahničikoj. Kako ističe gradonačelnik Josip Mišković, predviđena vrijednost radova iznosi 120 tisuća kuna,

no, još se čeka povratna informacija vezana uz stanje krovišta, budući da je izvođač radova napomenuo na mogućnost da na mjestu gdje je bilo propuštanja, bude i dodatnih zahvata te bi cijena mogla biti i nešto veća.

Podsjetimo, u ovom naselju ljetos je završena i obnova objekta i dvorišta Stare škole, a u kojoj bi uskoro trebala biti otvorena i trgovina.

Što se tiče društvenih i vatrogasnih domova, zahtjevi za njihovo redovno i pojačano održavanje su izraženi svake godine, a Grad ih pokušava zadovoljiti kako bi se ti objekti zaštitili od daljnjeg propadanja, odnosno kako bi se mogli nesmetano koristiti za potrebe udruga i mještana.