Odobreno 10 projekata za dječje vrtiće u Sisačkoj-moslavačkoj županiji

Za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima Središnji državni ured za demografiju i mlade osigurao je gotovo 11 milijuna kuna, za ukupno 96 projekata, od kojih se 10 projekata odnosi na gradove i općine Sisačko-moslavačke županije.

Novac je osiguran u Državnom proračunu RH za ovu godinu i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Za ulaganja u dječje vrtiće u Sisačko-moslavačkoj županiji osigurano je nešto više od 1 milijun i 780 tisuća kuna.

Konkretno, za projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića, najveći iznos odobren je Općini Sunja, riječ je o iznosu od 292.297 kuna. Slijede potom, Općina Jasenovac s 179.629 kuna, Općina Hrvatska Dubica s 178.352 kune, Općina Topusko s 101.689 kuna te Općina Lipovljani kojoj su odobrene 59.523 kune.

Kada su u pitanju gradovi, za projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Gradu Petrinji odobrena su sredstva u iznosu od 120.253 kune. Najviše sredstava odobreno je Gradu Glini, čak 455.000 kuna. Slijede potom Grad Kutina s odobrenih 229.392 kune, Grad Novska s 120.000 kuna te Grad Popovača s odobrenih 48.510 kuna.

Sa svakim korisnikom odobrenih sredstava Središnji ured sklopit će ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze, a korisnici su dužni namjenski koristiti odobrena i doznačena sredstva te Središnjem uredu nakon završetka projekta podnijeti izviješće o utrošenim sredstvima.