Obavijest KSP-a

Komunalni servisi Popovača obavještavaju  dosadašnje, kao i nove korisnike koji su koristili ili koriste vreće Eko-Moslavine za sakupljanje miješanog komunalnog otpada na području Grada Popovače, da iste neće uzimati prilikom preuzimanja miješanog komulanog otpada.

“Pozivamo sve korisnike koji nisu zadužili plastične spremnike da ih mogu preuzeti u Komunalnim servisima Popovača”- stoji u Obavijesti KSP-a.