Želiš postati policajac/policajka?

Policijska škola Josip Jović upisuje 100 učenika/ca u III.razred srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023. godini za potrebe MUP-a i 25 učenika/ca za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave.

Svi zainteresirani srednjoškolci koji zadovoljavaju uvjete do 1. kolovoza 2022. godine mogu se prijaviti na natječaj za upis kojim će steći spomenutu kvalifikaciju za obavljanje policijskog posla. Planirani početak nastave je 5. rujna 2022. godine.

Također, Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 480 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023., a rok za podnošenje prijava je do 15. 8. 2022. godine. 

Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna 2022. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom „za natječaj“, odnosno s naznakom „za natječaj za upis učenika u III. Razred Policijske škole „Josip Jović“ u 2022./2023.“

Više o upisima u Policijsku školu možete pronaći na mrežnim stranicama MUP-a te Policijske uprave sisačko-moslavačke.

https://mup.gov.hr/vijesti/od-danas-otvoren-natjecaj-za-upis-u-iii-razred-policijske-skole-josip-jovic/288752

https://mup.gov.hr/vijesti/krece-novi-natjecaj-za-program-srednjoskolskog-obrazovanja-odraslih-za-zanimanje-policajac-policajka/288626