Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo temu divljih odlagališta otpada

Popovački gradski vijećnici i na posljednjoj su sjednici raspravljali o divljim odlagalištima smeća.

Vijećnik Ivan Abaz (HDZ) istaknuo je kako je na lokaciji između Strušca i Osekova u proteklih nekoliko tjedana nastalo nekoliko novih deponija, te je zamolio gradonačelnika da se to sanira, ali i da se nekim novim mjerama pokuša to spriječiti.

S ciljem rješavanja ovog velikog problema Grad se prijavio na dva natječaja Fonda za zaštitu okoliša. U sklopu prvog natječaja, koji je završen, sanirali smo 4 veće deponije na širem području Grada, a trenutno je u tijeku provedba drugog i tu saniramo odlagališta vezana uz Romska naselja, a ukupna sredstva koja su uložena u tim sanacijama su oko milijun kuna. Na ovu lokaciju uputit će se komunalni redar, te će se poduzeti određene aktivnosti da se to sanira. Budući da to nije lokacija koja je prije primijećena, ona nije obuhvaćena u niti jedan projekt, no, moramo poduzeti sve da se to sanira, a potom će se poduzeti i određene mjere. Na zadnjem kolegiju Grad je odlučio da se komunalni redari obvežu da učine sve, dakle, snimanja, dežurstva i slično, da takve deponije se ne ponavljaju. To smo, prije svega, obavezni i prema Fondu.“ – rekao je gradonačelnik Josip Mišković.

Ovo je samo prvi korak u represivnim mjerama, jer cilj Grada je da bude ekološki prihvatljiv i estetski privlačan svim svojim stanovnicima i posjetiteljima. „Apeliram stoga na vas vijećnike i na naše građane da prijave sve te lokacije, da se to evidentira, i da riješimo taj problem.“ – rekao je u nastavku gradonačelnik navodeći primjer odlagališta građevinskog otpada koje se stvara kod silaska s autoceste: „Čovjek, ne znajući tko sam ja, rekao je da mu je gradonačelnik dao dozvolu da tamo odloži građevinski otpad. Dakle, čim se na nekom mjestu pojavi prva hrpa smeća, ta se odlagališta nekontrolirano šire. Zato trebamo reagirati odmah na početku, jer kada one se prošire, za njihovu su nam sanaciju potrebna značajna sredstva.“

„Grad Popovača čini sve da sakupljanje otpada bude što jeftinije. Radi se sve da se odvoze sve količine otpada koje su na kućnom pragu, a besplatno se prikupljaju i velike količine raznovrsnog otpada na reciklažnom dvorištu, te stvarno nema potrebe da se događaju ovakve stvari koje nas i financijski opterećuju.“ – zaključio je gradonačelnik.