Županiji osigurana sredstva za 16 projekata u vrijednosti gotovo 7,4 milijuna kuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo je 7.360.000,00 kuna iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije. U okviru osiguranih sredstava za Program odobrava se financiranje 16 projekata.

Radi se o rekonstrukciji Ulice Bukovec u Općini Velika Ludina u iznosu od 330 tisuća kn, rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava u Lipovljanima u iznosu od 460 tisuća kn, rekonstrukciji i dogradnji postojeće zgrade hotela Knopp u Novskoj u iznosu od 600 tisuća kn, sanaciji krovišta SŠ Novska u iznosu od 600 tisuća kn, modernizaciji nerazvrstanih cesta u Općini Topusko u iznosu od 450 tisuća kn, održavanju i obnovi Kolodvorske ulice u Pešćenici u iznosu od 450 tisuća kn, održavanju lokalne ceste Gornja Velešnja u Općini Donji Kukuruzari u iznosu 350 tisuća kn, energetski učinkovitoj rasvjeti u naseljima Općine Dvor u iznosu od 360 tisuća kn, sanaciji pješačke staze u Hrvatskoj Dubici u iznosu od 330 tisuća kn, izvedbi toplinske fasade zgrade javne i društvene namjene na Trgu kralja Tomislava u Hrvatskoj Kostajnici u iznosu od 450 tisuća kn, izvanrednom održavanju postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Gvozd u iznosu od 500 tisuća kn, rekonstrukciji nerazvrstane ceste na području Općine Sunja u iznosu od 500 tisuća kn, modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenovac u iznosu od 450 tisuća kn, unapređenju komunalne infrastrukture u Ulici Lj. Gaja u Petrinji u iznos od 550 tisuća kn, obnovi društvenih prostorija ŠNK Radnik u Majuru u iznosu od 500 tisuća kn i rekonstrukcijskoj sanaciji i obnovi zgrade Općine Martinska Ves u iznosu od 480 tisuća kn.