Povećanje broja divljih deponija na području Popovače

„Primijetili smo kako se u Popovači iz dana u dan povećava broj divljih odlagališta otpada. Svakodnevno se ta tema širi društvenim mrežama i ljudi negoduju jer zaštita okoliša, ne da je važna zbog biljnih i životinjskih vrsta, već i zbog nas samih. Kako sankcionirati počinitelje, tko je odgovoran za sanaciju, te imate li plan kako spriječiti nastavak novih?“ – pitala je na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače Dijana Lipovac, predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP.

„Nažalost, odlagališta kojima svjedočimo u većini slučajeva su plod ljudi koji ovdje žive i to je slika koju moramo promijeniti“ – rekao je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković naglasivši kako je obaveza sanacije na Komunalnim servisima Popovača.

S ciljem rješavanja ovog velikog problema Grad se prijavio na dva natječaja Fonda za zaštitu okoliša, a jedan je nedavno završen.

„Ukupna vrijednost investicije je 170 tisuća kuna, od čega fond financira 60%, a sanirali smo 4 veće deponije na širem području Grada. Ovih dana očekuje se primopredaja kako bi mogli uputiti dokumentaciju prema Fondu i kako bi dobili sredstva za koja smo se javili. Nažalost, deponije koje smo sanirali, opet su se preko noći pojavile, te će izvođač radova morati poduzeti još određene aktivnosti kako bi fotodokumentacijom dokazali da smo svoj posao odradili.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Što se tiče drugog natječaja, on je trenutno u tijeku, a odnosi se na sanaciju divljih odlagališta u romskim naseljima koja je u potpunosti financirana iz Fonda.

„Predložili smo deponije u Moslavačkoj ulici koja predstavlja ruglo Grada, a svaki dan nam je u očima. Budući da se nalazi uz sam Stočni sajam i ljudi koji ovdje dolaze nemaju dobru sliku o nama. Neću za to kriviti samo romsku populaciju, imamo toga i po šumama i ne možemo tvrditi tko to radi, ali ovdje je zasigurno da je riječ o Romima zbog neposredne blizine naselja. Možda smo i mi krivci jer to naselje nikako da stavimo pod kontrolu, odnosno da pronađemo model po kojem ćemo ih kazniti i natjerati na red. Komunalni redar u okviru svojih mogućnosti odrađuje dio posla, no, ne i onaj dio koji se do sada zanemarivao, a to je činjenica da su za deponije odgovorni i vlasnici zemljišta na kojima se ona nalaze, a to su u većini slučajeva Hrvatske šume. Na tome sad radimo i u dogovoru sa Šumarijom Popovača nakon sanacije tih deponija prostor na kojima nastaju će se ograditi kako bi se spriječio nastavak novih.“ – napomenuo je gradonačelnik i dodao kako će se za lakšu kontrolu situacije u sklopu ovog natječaja nabaviti i postaviti videonadzor na kritičnim lokacijama te će sukladno tome i kažnjavati odgovorni. Također, ovo je samo prvi korak u represivnim mjerama, jer cilj Grada je da bude ekološki prihvatljiv i estetski privlačan svim svojim stanovnicima i posjetiteljima.