Nacionalni dan hitne medicinske službe – središnje obilježavanje u Sisku

Središnje obilježavanje Nacionalnog dana hitne medicinske službe 30. travnja održano je u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, a tim povodom, upravo je našem Zavodu uručeno i priznanje za nesebično zalaganje i profesionalno zbrinjavanje hitnih pacijenata neposredno nakon potresa.

„Zahvalni smo na priznanju, drago nam je kada nam ljudi kažu bravo za dobar posao, ali trebaju nam ukazati i na greške koje radimo tako da ih možemo što prije popraviti. Ovaj posao je stresan, ali jako lijep u isto vrijeme i jako veliku unutarnju satisfakciju čovjek dobije nakon dobro odrađenog posla. Jedan mladi doktor da bi trebao proći hitnu medicinu definitivno, a jedan od glavnih razloga, iz kojih sam se ja odlučio za hitnu je bilo zbog jako dobrog glasa edukacijskog centra“, kazao je dr. Abdelkarim Al Jabiri.

Silvija Desić Basarić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije je podsjetila kako Zavod ima osam ispostava. „U djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Zavod s HZZO-om ima ukupno ugovoreno 35 timova T1, 15 timova T2, pet timova medicinsko prijavno-dojavne jedinice te 19 timova sanitetskog prijevoza. U svim ispostavama rad je organiziran kroz 24-satno radno vrijeme u turnusima po 12 sati, a timova upravlja i nad njima nadzor obavlja medicinsko-prijavna dojavna jedinica koja je odgovorna za dostupnost hitne medicinske službe na području cijele županije. Zavod za hitnu medicinu ima ukupno 255 zaposlenih i to 36 doktora medicine, 125 medicinskih tehničara i medicinskih sestara, 85 vozača te uz mene još osam djelatnika koji su nezdravstveni radnici“, rekla je Desić Basarić.

Godišnje naši timovi imaju oko 17 tisuća intervencija, preciznije, samo lani su imali 17 856 intervencija, od čega je trećina intervencija imalo crveni kriterij. U svojim prostorijama pregledali su gotovo 18 tisuća pacijenata. Trenutno raspolažu s 52 vozila. 15 vozila hitne medicinske pomoći godišnje pređe više od 750 tisuća kilometara, dok 37 vozila sanitetskog prijevoza godišnje pređe više od 1,4 milijuna kilometara te prevezu 352 tisuće pacijenata.

„S obzirom na navedene podatke moram istaknuti da opremljenost medicinskom opremom u potpunosti zadovoljava, no međutim postoji problem održavanja i obnavljanja voznog parka s obzirom na veliki broj prijeđenih kilometara i starost vozila iz kojeg razloga svake godine nastojimo obnoviti vozni park, ali naravno uz pomoć Sisačko-moslavačke županije i Vlade, navedeno ne bi bilo moguće stoga im se zahvaljujem. Međutim, ono čime se dodatno i posebno želimo pohvaliti, a što je prepoznato širom Hrvatske, je rad našeg edukacijskog centra“, zaključila je Desić Basarić.

Maja Grba Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu je svim djelatnicima čestitala njihov dan te ih pozvala da im se pridruže u realizaciji projekata važnih za unapređenje kvalitete i dostupnosti hitne medicinske skrbi.

„Svi ljudi ovdje hitnjaci podnose stalan teret odgovornosti za ljudske živote, a pored plemenitosti i odvažnosti, koje svakodnevno pokazuju na terenu, oni svojim radom pokazuju i ljubav i strast prema ovom poslu. A svi znamo da ako se ovaj poziv ne voli, onda ga se ne treba ni raditi. Mnogo je radnih mjesta na kojima se čovjek troši brže i više nego li je to uobičajeno, a uz tjelesni napor mnoga donose i višu razinu stresa te znatno skraćuju radni i životni vijek. Djelatnici hitne medicinske službe upravo su u takvoj situaciji svakodnevno. Stoga smo mi u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu u više navrata smo se zalagali, a zalažemo se i danas za ostvarenje njihova prava na beneficirani radni staž, djelatnici hitne to zaslužuju“, rekla je Grba Bujević.

Dodaje kako je za dugoročan uspjeh i zadovoljstvo pacijenata i medicinskih djelatnika presudan timski duh i način razmišljanja. „Građanima i posjetiteljima Hrvatske danas je na raspolaganju 709 timova s liječnikom, 205 timova s medicinskim sestrama i tehničarima, 31 tim pripravnosti te čak 24 objedinjena hitna bolnička prijama s odgovarajućim standardiziranim procesom rada. Na tim djelatnicima hitne velika je odgovornost. Svi su oni profesionalni, odgovorni i motivirani, međutim, sustav hitne medicine ne počiva samo na entuzijazmu, mora biti sustav. Stres u našoj službi ne može se izbjeći, ali se može umanjiti. Kako? Sustavnom edukacijom. Temelj uspješnosti hitne medicine i jamac kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi, kao i brzog i efikasnog medicinskog odgovora na složene krizne situacije upravo je edukacija“, zaključila je Grba Bujević.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak također je hitnjacima čestitao njihov dan, posebice svim djelatnicima hitne medicinske službe u našoj županiji. „Zaista rade u izazovnim uvjetima kao i njihovi kolege diljem cijele Hrvatske, a to su uvjeti koronavirusa kada su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu svjesno ugrožavali svoje zdravlje i zdravlje svojih obitelji jer su bili u neposrednom kontaktu sa zaraženim osobama. Međutim, nas je pogodio strašan potres i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu bili su odmah u pomoći, intervenirali su odmah od prve sekunde potresa, makar su i sami imali oštećene i svoje domove u potresu, ali isto tako i zgrade Zavoda za hitnu medicinu su bile oštećene i ovdje u Sisku koja je u međuvremenu sanirana, za objekte u Glini i Petrinji, koji su uništeni u potresu, pronašli smo zamjenske objekte, osigurali smo čvrst i stabilan objekt za timove u Petrinji i Glini na zadovoljstvo njih i pacijenata. Što se tiče vozila Zavoda za hitnu medicinu mi imamo u planu i ove godine kupiti i pribaviti dva nova vozila. Za to smo osigurali povećanje decentraliziranih sredstava, do sada smo imali oko dva milijuna kuna, a sada imamo 2,8 milijuna kuna“, kazao je Celjak.

U ime predsjednika Hrvatskog sabora, svim djelatnicima hitnih medicinskih službi čestitku je uputila i saborska zastupnica te gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes. „Kao ratno dijete, kao ravnateljica Doma umirovljenika, a nadasve kao Petrinjka koja je svjedočila potresu, svjedok sam požrtvovnosti i prednosti rada, svega što činite vrlo često spašavajući živote ljudi koje zapravo i ne poznate, stavljajući njihove živote ispred života sebe i svojih obitelji. Kao zastupnica u Hrvatskom saboru sigurno ću se boriti i podržati vašu inicijativu i borbu za pravo na beneficirani radni staž i sigurna sam da ćete imati podršku ostalih kolega i kolegica“, rekla je Komes.

Gotovo četiri tisuće djelatnika hitne službe svakoga dana skrbi se o građanima kada im je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje. Hrvatski sabor 2013. godine 30. travnja proglasio je Nacionalnim danom HMS-a, čime se Hrvatska pridružila nizu zemalja koje nastoje senzibilizirati javnost o važnostima, specifičnostima i djelokrugu rada HMS-a.