Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o Vinskim cestama i turizmu

Na nedavno održanoj Sjednici Gradskog vijeća Popovače aktualizirana je i tema o kontinentalnom turizmu. „Svi smo svjesni da u našem Gradu postoji veliki potencijal za kontinentalni turizam. Svakim danom imamo sve više kuća za odmor i popratnih atrakcija. U razgovoru s mnogima, javlja se problem prometne infrastrukture, a najizraženiji je u ulici Trnovka. Svi znamo da je ta ulica povezuje glavnu prometnicu s vinogradarskim brjegovima, u jako je lošem stanju, a na jednom dijelu nema niti javne rasvjete. Je li Grad spreman dati potporu i uključiti se u proširenje ove ulice kako bi se turistima omogućio ugodniji dolazak i boravak?“ – pitala je gradonačelnika Katarina Uremović, predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a, a napomenula je i kako je razgovarano s dijelom vlasnika zemljišta uz cestu koji su se spremni odreći dijela koji je potreban za proširenje ceste.

Da razvoju kontinentalnog turizma teži i Grad Popovača potvrdio je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković.

„Osobe koje se pružanjem usluga planiraju ozbiljno baviti dužne su gostima ponuditi kvalitetan i dobar sadržaj i smještaj, a bitna je svakako i prometna infrastruktura. Sve te ulice poput Trnovke su nastale davno i relativno su uske te smo ih proglasili Vinskim cestama pa je i logično da ne očekujemo da je njihova širina 6 metara. Njihove čari su tradicijske vrijednosti, pa čak i klanjci. Možda je to i dobro da ljudi koji tamo žive očekuju da će doći autobusi, no, mislim da smo mi još daleko od toga.   Vidljivo je da se napreduje u tom pogledu, ljudi svoje klijeti i imanja pretvaraju u seoske turizme i kuće za odmor, a nude i dodatne sadržaje poput bazena, no, kapaciteti za smještaj još uvijek su nedostatni za smještaj jednog autobusa ljudi u nekoj bližoj okolini.” – rekao je gradonačelnik.

Grad godišnje najviše sredstava troši na prometnice, oko 20 milijuna kuna, i to je trenutno maksimum, no, uz nove projekte na kojima se radi, pokušat će se pronaći i dodatna kako bi se s vremenom poduzele i određene radnje vezane uz sigurnost prometa na prometnicama koje je vijećnica spomenula.

Vezano uz javnu rasvjetu, gradonačelnik je pohvalio suradnju s HEP-om, te je  naveo kako u tom dijelu vjerojatno postoji određeni problem jer je tamo prisutna niskonaponska mreža, no, i to će se pokušati riješiti budući da su u tijeku određeni električarski radovi na popovačkom području.