Aktualni sat Općinskog vijeća Velike Ludine

Na 10. sjednici Općinskog vijeća Velike Ludine tijekom Aktualnog sata iskazan je interes za brojne teme. Vijećnik Tomislav Bišćan (SDP) zamolio je načelnika da vijećnike informira o aktivnostima oko obnove ceste Mala Ludina – Mustafina Klada, kao i o ostalim važnim radovima koji su u tijeku ili se planiraju u ostatku godine. Također, iskazao je i interes za izgradnjom solarne elektrane.

Načelnik Dražen Pavlović istaknuo je kako se prvi radovi na prometnici Mala Ludina – Mustafina Klada očekuju tijekom ovog ljeta pojasnivši kako je u tijeku postupak Javne nabave. Također, pojasnio je i kako će se ove godine odvijati radovi vezani uz proširenje, dok će sljedeće doći do kompletnog preasfaltiranja prometnice. Prilika je to bila i da zahvali saborskoj zastupnici Marijani Petir na angažmanu oko pronalaska sredstava iz državnog proračuna koja su u visini od oko 6 milijuna kuna, dok će ostala 4 milijuna kuna u omjeru 50:50 izdvojiti Općina i Županijska uprava za ceste.

Što se tiče ostalih radova načelnik je napomenuo kako su određene stvari, poput uređenja spremišta za vatrogasno vozilo u Vidrenjaku, nabavke vatrogasnog vozila za DVD Gornja Vlahničika, ali i radova uređenja domovima u Ruškovici, Kompatoru i Gornjoj Vlahiničkoj završeni.  Trenutno je u tijeku provedba projekta opremanja Društvenog doma Velika Ludina, a što se financira putem LAG-a. To su radovi koji bi, kao i rekonstrukcija ulice Bukovec u Grabovom Potoku, uskoro trebali krenuti. Među projektima koji su u planu ponovno je i daljnje širenje i uređenje groblja, ali i izgradnja vodovoda u Ludinici. Vezano uz taj projekt, koji će stajati oko 3 milijuna kuna, trenutno je u tijeku projektiranje. Uz izgradnju vodovodne mreže potrebna će biti i izgradnja prepumpne stanice u Gornjoj Vlahiničkoj, a kojom će se omogućiti dovoljan pritisak vode za ovo naselje koje se nalazi podno Moslavačke gore. Vezano uz tu temu brojni su vijećnici pitali mora li se to raditi na taj način, odnosno postoji li neka druga mogućnost kojom bi se nekolicini stanovnika u tom naselju omogućila opskrba vodom. Načelnik je pojasnio kako nažalost priča o zajedničkom priključku putem hidrofora više nije moguća, te kako je gradski vodovod obećan pa će se i napraviti sredstvima naknade za razvoj.

Vezano uz tu temu načelnik je naglasio kako se nada da će se uskoro raspisati i natječaj za Aglomeraciju, a na koji će se Općina imati prilike prijaviti. Budući da bi do tada sva naselja trebala imati vodovodnu mrežu istaknuo je kako je cilj ovog projekta na velikoludinskom području izgradnja kanalizacije u Velikoj Ludini, Vidrenjaku, Grabrovom Potoku, Okolima i eventualno Maloj Ludini, naseljima koja su u ravničarskom kraju.

Vijećnik Ivan Marečić (SDP) pohvalio je uređenje Društvenog doma u Kompatoru te je pitao mogu li se određene stvari vezane uz kuhinju i wc napraviti i u Okolima. Načelnik je rekao kako to nije problem, pa će se u skorijem razdoblju pristupiti traženim manjim zahvatima u tom domu.

Vijećnik Damir Belavić (nezavisni) upitao je načelnika kada će krenuti obnova školskog sportskog igrališta. Načelnik je napomenuo kako je riječ o ustanovi čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija pa konkretno ne može odgovoriti na to pitanje. Naglasio je i kako je cilj Općine da uvjeti u školi budu što bolji tako da će, ukoliko bude potrebe, Općina sufinancirati i taj projekt, za koji pretpostavlja da će se odraditi u sklopu izgradnje nove sportske dvorane za koju Županija ima plan da se gradi putem novca iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Napomenuo je i kako je Općina za potrebu tog projekta osigurala zemljište, a financijski će sigurno poduprijeti i samu izgradnju i opremanje. Vijećnika Belavića potom je zanimao i vremenski okvir izgradnje dvorane.  Na to pitanje načelnik također nije mogao dati konkretan odgovor, no, informirao je vijećnike kako će nositelj projekta biti Županija, te kako se raspisivanje natječaja očekuje u lipnju ove godine.

Na samome kraju aktualizirana je i tema nabavki kanti za plastiku. Vijećnik Tomislav Bišćan (SDP) istaknuo je kako građani imaju potrebe za njima budući da većinu njihova otpada čini plastika, a vijećnik Ivan Marečić (SDP) nadovezao se kako je općinsko područje ruralno te kako razne životinje i kućni ljubimci često trgaju vreće u kojima se trenutno nalazi taj otpad. Predsjednik Vijeća Vjekoslav Kamenščak (HDZ) u raspravi je istaknuo kako smatra da je upotreba vreća prednost jer u nekoliko vreća stane više plastike nego u jednu kantu, a cijena odvoza je ista bez obzira na količinu. Načelnik Dražen Pavlović mišljenja je da za time još nema potrebe, no, rekao je da će se raspitati oko mogućnosti nabavke istih prije no što se donese odluka oko daljnjeg način prikupljanja te vrste otpada.