Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo temu osvijetljenja pješačke staze u Jelengradskoj ulici

Da je potrebna kvalitetnija javna rasvjeta na šetnici u Jelengradskoj ulici na posljednjoj je sjednici Gradskoga vijeća u Popovači podsjetila vijećnica Nevenka Kundrata Carek (HSP). „Građani u razgovoru često ističu kako šetnica nije osvijetljena, odnosno kako javna rasvjeta koja je na ulici nije dovoljno jaka da bi osvijetlila i stazu, a vrlo često se njime kreću u večernjim satima. Može li se što učiniti po to pitanju?“ – pitala je vijećnica.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je istaknuo kako će se taj problem uskoro riješiti.

“Budući da je riječ o pješačkoj stazi koju koriste i rekreativci, a smještena je u samom središtu Grada, uz poslovnu zovnu, prioritet nam je da ju dobro osvijetlimo. Taj projekt smo pokrenuli prije 2-3 godine, ali zbog određenih privatnih problema projektanta, imali smo razumijevanja te zbog toga nije završen. Sada smo nastavili taj projekt, te bi uskoro trebali imati građevinsku dozvolu i započeti s radovima. U sklopu tog projekta osvijetlit će se i parkiralište na samom ulazu u Neuropsihijatrijsku bolnicu.” – rekao je gradonačelnik.