Prvu dozu u Sisačko-moslavačkoj županiji primilo je 57,22% stanovništva, a obje doze 52,34%

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio je prostornu vizualizaciju procijepljenosti u Republici Hrvatskoj prema prebivalištu osoba u odnosu na ukupno stanovništvo te prema dobnim skupinama na nacionalnoj razini, razini regija i razini županija, odnosno grada Zagreba.

Promatrajući na razini regija, Sjeverna Hrvatska ima najveću procijepljenost prvom dozom od 56,42 posto, Grad Zagreb 56,19 %, Panonska Hrvatska 56,15 % dok je u Jadranskoj Hrvatskoj procijepljenost 50,96 %.

Drugom dozom u Sjevernoj Hrvatskoj je cijepljeno 50,82 %, Gradu Zagrebu 50,31 %, Panonska Hrvatska 49,44 % i u Jadranskoj 44,87 posto.

U županijama, najveću procijepljenost prvom dozom cjepiva ima Primorsko-goranska županija – 60,60 posto, slijedi Varaždinska županija – 60,07 posto, a najmanju ima Splitsko – dalmatinska županija s 44,22 posto.

Prvu dozu u Sisačko-moslavačkoj županiji primilo je 57,22% stanovništva, a obje doze 52,34%. Najveću procijepljenost prvom dozom u našoj županiji ima Hrvatska Kostajnica – 65,18 %, a najmanju Lipovljani – 52,29 % i Velika Ludina – 51,74%. Na području grada Kutine prvom se dozom cijepilo 56,83%, a na području Popovače 52,31% stanovništva.

S obje doze najviše je također procijepljeno u Hrvatskoj Kostajnici – 60,70 % stanovništva. Najmanja je procijepljenost s obje doze na području općina Martinska Ves – 47,30% i Lipovljani – 47,45%.  U Kutini je dvije doze dobilo 52,50%, u Popovači  48,08%, a u Velikoj Ludini 47,68%.

Među dobnim skupinama, najbolje je u Sisačko-moslavačkoj županiji procijepljeno, s obje doze, stanovništvo u dobi od 70 do 79 godina – 82,4 %.

Slijedi skupina između 60 i 69 godina – 77,78 %, zatim dobna skupina od 50 do 59 godina – 66,16 %, stariji od 80 godina – 63,92 % i procijepljenost iznad 50 % ima još samo dobna skupina od 40 do 49 godina – 60,38 posto. Među mlađima do 19 godina obje doze primilo je njih 7,21 %.

Mapu možete otvoriti https://www.hzjz.hr/procijepljenost/#nuts-razine-i-op%C4%87ine—ukupno

Izračun je rađen na temelju zadnjih dostupnih podataka iz eVac baze.