Plan čišćenja dimnjačarske službe

Dimnjačarsku službu na području Kutine obavlja tvrtka MIVEGRA. Ukoliko vas zanima kada bi prema planu dimnjačar trebao doći u vašu ulicu pogledajte plan koji je objavljen na službenoj gradskoj stranici www.kutina.hr:

21.03.-01.04.2022.
Husain, Batina, Ilova, Kutina: Josipa Badalića, Milke Trnine, Ivana Zajca, V. Nazora, A.
Mihanovića, Goilska, D. Cesarića, S. Kolara, S.S. Kranjčevića

04.04.-15.04.2022.
Kutinska Slatina, Katoličke Čaire, Čaire, Kutina: A. G. Matoša, M. Lovraka, N. Tesle, Đ. Sudete, L.
Ružičke, Ravnice, Podravska. P. Svačića. Kralja Zvonimira, A. Cesarca, D. Pavčeca. G. Barona, A.
Stepinca,

19.04.-01.05.2022.
Krajiška Kutinica, Kletište, Selište, Kutina: M. Gupca, Garička, Bilogorska, I. Gregorića, J.J.
Strossmayera, M. Kraljevića, I. Gundulića, J. Kozarca, A. Starčevića, E. Kvaternika, I. Mažuranića,
Rudarska, Bana Jelačića, A. Šenoe, D. Domjanića, G. Erdodya

02.05.-13.05.2022.
Šartovac, Brinjani, Supovača, Banova Jaruga, Šamarice, Janja Lipa, Kutina: Crkvena, Vinogradska,
V. Lisinskog, Voćarska, Sokolovac, Iločka, Sv. Martina, Kutjevačka, Novljanska, Novogradiška,

16.05.-31.05.2022.
Krč, Ciglenica. Mišinka, Gojlo, Zbjegovača, Međurić, Kutina: Osječka, Pakračka, R. Boškovića, M.Krleže, A.B. Šimića, J. Kaštelana,

Tijekom travnja i svibnja obavite će se dimnjačarski radovi u stambenim zgradama, a prema planu
sastavljenom s upraviteljima zgrada.
Plan omogućuje izlaske na izvanredne pozive, radove u poslovnim prostorima, kao i dimnjačarske
radove potrebne kod pregleda plinskih instalacija.


https://www.kutina.hr/Portals/0/plan%20rada%20Kutina.pdf