Od 6. travnja Grad Popovača je za građane s ovog područja osigurao uslugu uzimanja uzoraka za specijalističke laboratorijske pretrage u OB Sisak

Od 6. travnja 2022. godine Grad Popovača je za građane s ovog područja osigurao uslugu uzimanja uzoraka za specijalističke laboratorijske pretrage koje je moguće obraditi isključivo u laboratoriju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak uključujući i transport tih uzoraka na obradu u Sisak.

Usluga vađenja krvi vršit će se u prostorijama Doma zdravlja Popovače, prostoru nekadašnjeg laboratorija na 1. katu zgrade temeljem izdanih e- uputnica jednom tjedno prema definiranom rasporedu od 07 do 09 sati.

Za mjesec travanj definirana je dinamika uzimanja uzoraka krvi kako slijedi:

6. travnja (srijeda) od 07 do 09 sati

12. travnja (utorak) od 07 do 09 sati

21. travnja (četvrtak) od 07 do 09 sati

27. travnja (srijeda) od 07 do 09 sati

Podsjećamo, u Gradu Popovači pokrenuta je inicijativa da se za građane s ovog područja, a prije svega je riječ o onkološkim pacijentima, trudnicama ili osobama koje boluju od kroničnih bolesti, jednom tjedno u trajanju od 07 do 09 sati, organizira usluga uzimanja uzoraka za specijalističke laboratorijske pretrage koje je moguće obraditi isključivo u laboratoriju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. Spomenuta populacija, naime, već dulje vrijeme izražava snažan problem učestalih odlazaka odnosno prijevoza do Siska.

Grad Popovača je u cilju stvaranja kvalitetnije dostupnosti zdravstvenih usluga na ovom području osigurao financiranje rada jednog djelatnika/ djelatnice Odjela za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (laboratorija) sisačke Bolnice koji će jednom u tjednu u jutarnjim satima vršiti uslugu vađenja krvi i uzorke transportirati u Sisak. U tom smislu realizirana je suradnja sa Domom zdravlja Kutina u kontekstu osiguravanja prostorije laboratorija u popovačkom Domu zdravlja.