Nepropisno odlaganje otpada sve je češće i u Velikoj Ludini

Nepropisno odlaganje otpada velik je problem i u Velikoj Ludini. Najčešće općinski komunalni redar otpad nalazi u grabama, jarcima, uz Česmu, na livadama te u šumama, a posebice je to izraženo u posljednjih nekoliko mjeseci.
Načelnik Dražen Pavlović stoga apelira na građane da to ne rade budući da svakog mjeseca mogu otpad zbrinuti u za to predviđene kante i vreće koje prema rasporedu odvoze djelatnici Eko Moslavine, dok ostale vrste otpada mogu zbrinuti u reciklažnom dvorištu svakog radnog dana od 7 do 17 sati.
„Mi pokušavamo sva ta odlagališta sanirati, tako da uskoro ćemo na tome raditi na nekoliko lokacija i bilo bi dobro da se otpad na njima više ne pojavljuje. Sve to moramo mi financirati, a umjesto tog nepotrebnog troška, financijska sredstva mogli bi utrošiti za neku korisniju namjenu. Zbog toga u planu imamo postavljati video nadzor na nekoliko lokacija, to smo već i prije radili i pokazalo se kao dobro rješenje. Nažalost, sada kad nam je uređen komunalni sustav, otpada u prirodi ima sve više i na rješavanju tog problema sada ćemo intenzivnije i kvalitetnije raditi.“- pojasnio je načelnik.
U Općini Velika Ludina uspostavljen je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, kao i sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, a sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o komunalnom redu za to su propisane i određene novčane kazne čija visina ovisi o vrsti prekršaja.