Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Regionalni koordinator SMŽ

„Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima: državljanstvo Republike Hrvatske,  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog, biotehničkog ili tehničkog smjera, najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u struci, te iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata.

Na javni natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na 4 godine.

Prijave na javni natječaj  podnose se na adresu: Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačka 44, 44000 Sisak, s naznakom „Natječaj za ravnatelja javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ – ne otvarati do 31. ožujka.

Više o natječaju može se pročitati na mrežnoj stranici Javne ustanove Regionalni koordinator SMŽ www.rk-smz.hr