Gradsko vijeće Popovače raspravljalo i o projektima

Među brojnim aktualiziranim temama, popovački gradski vijećnici velik su interes iskazali za projekte koji se provode ili su u planu.

Vijećnica Nevenka Kundrata Carek (HSP) pitala je stoga gradonačelnika koji su projekti prijavljeni te što se još planira prijaviti na EU i nacionalne fondove? Gradonačelnik Josip Mišković odgovorio je kako Grad Popovača koristi svaku priliku  te se javlja na sve raspisane natječaje, kako za EU tako i za sredstva iz nacionalnih fondova. „U fazi smo zbrinjavanja divljih odlagališta otpada, a Fond za zaštitu okoliša je u međuvremenu raspisao i novi natječaj na koji se pripremamo javiti. Naime, radi se o nastavku projekta za koji smo dobili iznos od 170 tisuća kuna za sanaciju četiri odlagališta,  a novim projektom, za koji se nadamo da ćemo uspješno ga provesti, planira se sanacija divljih odlagališta u romskim naseljima, u 100-postotnom iznosu, dok će se ostala odlagališta sufinancirati u manjem postotku.“ – istaknuo je kao prvi primjer gradonačelnik, a kao drugi, naveo je projekt izmjene krovišta na Društvenom domu u Osekovu, dok će detaljan odgovor vijećnici dostaviti u pisanom obliku na sljedećoj sjednici.

Vijećnik Ivica Keser (HDZ) pitao je planira li se ove godine pokrenuti izgradnja pješačke staze u Podbrđu. Gradonačelnik je potvrdio kako je riječ o projektu vrijednom 2 milijuna kuna te se zbog  izostanka sufinanciranja od EU i nacionalnih fondova razmišlja i o faznoj izgradnji, a sve kako građevinska dozvola ne bi propala, budući da realizacija ovisi o vlastitim proračunskim sredstvima.   „Ove godine će započeti radovi, a ako bude dovoljno financijskih sredstava, odnosno ako nam visina rudne rente i dalje bude na trenutnoj razini, možda ćemo ju i završiti, a ako ne bude, onda ćemo ju završiti tijekom slijedeće godine.“

Među planiranim projektima je i širenje Gospodarsko- proizvodne zone Mišička, stoga je predsjednik Gradskog vijeća Saša Jagarčec (SDP) upitao gradonačelnika kakav je interes za prostorom. Gradonačelnik je u odgovoru naglasio kako je Grad zaprimio dva pisma namjere te pojasnio: „Radi se o dvije hrvatske tvrtke koje imaju ozbiljne namjere i koje su nam prezentirale idejne projekte. Jedan od tih poslovnih objekata gradio bi se na zemlji koju smo uzeli u povrat od Ekonomika, a drugi, koji zahtjeva mnogo veću površinu od one koju imamo, trebao bi se graditi na državnom zemljištu koje pokušavamo dobiti.“ Rješavanje tog zahtjeva za darivanjem traje već više od dvije godine, pa će Grad ponovno poslati upit, kako bi se podsjetilo na važnost žurnosti Odluke koju Vlada RH mora donijeti kako bi Grad ostvario pravo na to državno zemljište.