U izradi su Planovi upravljanja područjima ekološke mreže NATURA 2000

Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije aktivno sudjeluje u pripremi Planova upravljanja područjima ekološke mreže NATURA 2000 sudjelovanjem na dioničkim radionicama i okruglim stolovima. Jedna takva radionica održana je i u Sisku.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u izradi je Plana upravljanja područjima ekološke mreže NATURA 2000 uz podršku nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Na području Sisačko-moslavačke županije trenutačno se izrađuje 11 planova za 15 područja. Planovi se donose na 10 godina, a njihova izrada bit će dovršena do kraja 2022. godine, dok se projekt provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“.

Plan upravljanja je strateški dokument Javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.