Grad Popovača objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Grad Popovača objavio je Javnu raspravu o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače.

Javna rasprava održat će se u razdoblju od 28.01. do 11.02.2022. godine.

U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u Domu kulture u Popovači, Trg grofova Erdödyja 18 (1. kat), radnim danom od 8 do 14 sati,a bit će i objavljen na službenim mrežnim stranicama Grada.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana u Domu kulture 04.02.2022. (petak) s početkom u 11 sati.

Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom ovom objavom.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 11.02.2022. godine osobno predajom u pisarnicu Grada Popovače, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača ili putem elektronske pošte na adresu: grad@popovaca.hr.

„U pripremi Izvješća o javnoj raspravi uzeti će se u obzir samo prijedlozi i primjedbe koji se odnose na prijedlog plana, koji su dostavljeni u roku te koji su čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s navedenom adresom podnositelja.“ – izvijestila je Ivka Nikolić Jež, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Popovače.