Gradsko vijeće Popovače o komunalnim problemima

Popovači gradski vijećnici na posljednjoj su sjednici tijekom Aktualnog sata najviše zabrinutosti izrazili zbog određenih komunalnih problema.

Vijećnik Danijel Sučija (HDZ) istaknuo je kako je uslijed posljednjih velikih oborina došlo do izlijevanja vode iz velikog broja kanala zbog zapuštenosti, konkretno, što se tiče naselja Voloder iz kojeg vijećnik dolazi radi se o kanalu Krivajac te je pitao kada se planira to sanirati. Gradonačelnik Josip Mišković u svom je odgovoru istaknuo kako je dužnost urediti te kanale kako štete u budućnosti ne bi bile veće.

„Većinom tih kanala upravljaju Hrvatske vode za koje svi mi plaćamo vodnu naknadu, ali to ne znači da Grad Popovača ne treba ukazivati, sugerirati, tražiti, kao što to i radi. Nažalost, odradi se svega 30% onoga što zahtijevamo, a za sve ostalo uvijek su opravdanja da nema dovoljno ljudstva i financijskih sredstava, a i sami se nalazimo u sličnim problemima kada je riječ o kanalima kojima mi upravljamo.“ – ističe gradonačelnik.

Grad ove godine nije jos dogovorio plan s Hrvatskim vodama za 2022. godinu, a gradonačelnik ističe kako se sastanku s tom temom nada uskoro, a isto tako nada se i rješenju problema koji je vijećnik istaknuo vezano uz sanaciju odrona na području Donjeg Krivaja.

Na loše stanje kanala i bankina uz županijske i državne ceste, konkretno na dionicama: Ravnik-Osekovo, Popovača-Gornja Jelenska, te Popovača-Moslavačka Slatina ukazao je vijećnik Zvonimir Kondres (HSP). Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je istaknuo kako i Grad, bez obzira što nema mogućnost utjecaja na same radove, a zbog sigurnosti stanovnika, često ukazuje na te probleme, iako u slučaju da se nešto i dogodi, svu krivicu bi snosile nadležne županijske, odnosno državne institucije.  „Uskoro se očekuje sastanak predstavnika Grada s predstavnicima Županijske uprave za ceste pa će se ponovno ukazati na te probleme i zatražiti njihovo hitno rješavanje.“

Vijećnik Kondres upitao je i u čijoj je nadležnosti rješavanje problema oko zapuštenih gospodarstava na području Grada. Pročelnica gradskog  Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež po tom je pitanju rekla kako su zapuštena obiteljska imanja u građevinskom području u nadležnosti komunalnog redara. Veliki je broj prijava, a sukladno važećim propisima sanacija tog stanja je dosta opsežna. Napomenula je i kako postoje slučajevi u kojima je Grad sanirao određene lokacije, a potom je od vlasnika potraživao sredstva utrošena za sanaciju. Za sva zemljišta koja su izvan građevinskog područja su u nadležnosti poljoprivrednog redara, a što se tiče njih, Grad za sada nije poduzimao drastičnije mjere.

I tijekom ovog Aktualnog sata dio vremena posvetio se prometnicama, ali i njihovom označavanju.  Katarina Uremović, predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a istaknula je kako turisti  imaju problema pri pronalaženju klijeti koje planiraju obići, a zbog loše  „zelene signalizacije“. Pitala je može li se ona postaviti na izlazu s autoceste, te može li se obnoviti postojeća tabla na kojoj se nalaze brojne tvrtke koje više ne posluju. Gradonačelnik je istaknuo kako je Grad prije nekoliko godina u sklopu svog projekta turistički značajne lokalitete označio tzv. smeđom signalizacijom, te ukoliko postoje potrebe da se ona obnovi, odnosno da se dodaju i novi sadržaji, Grad i Turistička zajednica nadležni su da to odrade.

„Što se tiče table, izradio ju je Poslovni klub, a on je i nadležan za njezinu obnovu budući da je on i ishodio sve dozvole, a mi im na to možemo ukazati.“ – napomenuo je gradonačelnik. 

Katarinu Uremović zanimalo je i hoće li Grad do kraja godine nastaviti s asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, konkretno, hoće li se obnoviti odvojak Zagrebačke ulice preko puta škole u Gornjoj Gračenici. Gradonačelnik je istaknuo kako se ove godine asfaltiralo oko 10km nerazvrstanih cesta. “Prvo se asfaltiraju one ceste koje su potrebnije s obzirom na broj stanovnika, ali i s obzirom na teren na kojem se nalaze. Odlučili smo se stoga da se prvo asfaltiraju one ceste koje su u brdovitim predjelima i gdje nam pri većim oborinama nestaje materijal koji navozimo pa one iziskuju velika sredstva za obnovu. Što se tiče spomenutog odvojka u Gornjoj Gračenici, on se nalazi u nizinskom dijelu te se neće ove godine asfaltirati, ali će se pokrpati postojeća oštećenja.“

Vijećnik Branko Gregurek (HDZ) upitao hoće li se obnoviti Školska i Crkvena ulica u Potoku. Gradonačelnik je odgovorio kako su u planu održavanja određeni radovi na obje prometnice, a ako vrijeme dozvoli mogli bi biti izvedeni i do kraja godine.

Vijećnik Andrija Ričko (HSLS) izrazio je zabrinutost zbog sigurnosti na cesti ispred škole u Donjoj Gračenici te je zbog smanjenja brzine prometovanja ponovno podsjetio na  potrebu za postavljanjem ležećih policajaca, a pošto je riječ o županijskoj cesti za pomoć pri rješavanju ovog problema zamolio je i županijske vijećnike.  Gradonačelnik je istaknuo kako će na taj problem ponovno ukazati predstavnicima ŽUC-a te kako će inzistirati na njegovu rješavanju u sljedećoj godini.

Vijećnik je ukazao i na loše stanje pružnog prijelaza između Donje i Gornje Gračenice.  Gradonačelnik je istaknuo kako se trenutno započelo s projektom izgradnje drugog kolosjeka, a predstavnici HŽ-a će uskoro održati i sastanak s mještanima Donje i Gornje Gračenice na kojem će biti i predstavnici Grada pa se  nada i skorom rješavanju tog problema.