U tijeku izmjena krovišta na zgradi stare škole u Donjoj Vlahiničkoj

Ovih dana u tijeku su radovi na izmjeni krovišta na zgradi nekadašnje škole u naselju Donja Vlahinička. Do prije nekoliko mjeseci u tom se objektu stanovalo, a služio je i za potrebe mjesne trgovine, pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.

Riječ je o zgradi koja je pretrpjela značajna oštećenja u potresu, pa je dio objekta koji je u potpunosti neuporabljiv srušen, dok će se ostatak adaptirati i privesti svrsi. „Želja nam je da se taj objekt u potpunosti adaptira, te smo krenuli u zamjenu krovišta i dotrajalih instalacija te sanaciju vanjske fasade. Budući mještani Donje Vlahiničke već dulje vrijeme izražavaju potrebe za ponovnim otvaranjem trgovine mješovitom robom, ovom ćemo adaptacijom to i omogućiti budući da već postoji zainteresirani trgovački lanac koji bi po završetku adaptacije ovdje mogao poslovati. Uredit će se i okoliš oko objekta te potreban pristupni put i parkiralište. Također, u sklopu ove investicije izvršit će se i izmještanje autobusnog stajališta“- ističe gradonačelnik Josip Mišković koji je obišao radove u Donjoj Vlahiničkoj.

Također, za ovo je naselje planirana i zamjena krovišta na Vatrogasnom domu, a ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni, realizirana bi mogla biti do kraja ove godine.