Problemi s obnovom županijskih cesta na području Popovače

Na nedavno održanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Popovače niz pitanja koji su vijećnici uputili gradonačelniku odnosio se na prometnice.

Vijećnika Josipa Vlašića (HSP) zanima kada će na red doći obnova ŽC 3124 Gornja Gračenica – Ciglenica.

Gradonačelnik Josip Mišković i sam je potvrdio kako je prometnica u izuzetno lošem stanju posebice zbog prometovanja velikog broja kamiona prema kamenolomu koji je na području susjednog grada. Budući da je vlasnik istog jedan od tih koji uzrokuje sve lošije stanje ceste grad ga je kontaktirao, a on je poručio kako sve svoje obveze ispunjava prema gradu Kutini te u tome ne vidi ništa sporno. Županijska uprava za ceste je ta koja određuje tonažu ceste, pa bez obzira što su mještani Ciglenice tražili da se to ograniči, to nije moguće učiniti zbog isplativnosti prijevoznika koji surađuju s kamenolomom.

Grad je u nekoliko navrata pokušao dogovoriti obnovu te prometnice sa ŽUC-om, no, nije naišao na razumijevanje.

„U model financiranja 50:50 prošle godine nismo ušli budući da se isključivo tražio novac, a nismo imali utjecaj na dionice koje treba rekonstruirati, isto tako ni ove godine nismo ugovorili ništa iako smo dobili upit, pa ukoliko želite, rebalansom proračuna možemo osigurati sredstva i pokušati se dogovoriti. Ja sam za bilo koju opciju da se ta cesta presvuče, znam da je predsjednik Vijeća mjesnog odbora poslao dopis u ŽUC i nadam se da će se to riješiti.“ – pojasnio je.

Vijećnik Zvonimir Kondres (HSP) ukazao je na problem pješačkog svjetlosnog semafora u centru Volodera koji već dulje vrijeme ne radi. Gradonačelnik je podsjetio kako je semafor na cesti s kojom upravlja ŽUC, iako je Grad financijski sudjelovao u njegovom postavljanju. „Na temelju vaše primjedbe Grad će uputiti upit u ŽUC, a to isto vjerojatno ćete učiniti i sami. Oni imaju ophodnje i nadam se da će to uvidjeti i riješiti.“

Vijećnik Ivan Abaz (HDZ) upitao je gradonačelnika „kome se obratiti vezano uz obnovu ulice Varoš u naselju Stružec“? Naime, to je pitanje često bilo postavljano i u prošlom sazivu, a iako je riječ o županijskoj cesti, a temeljem odgovora kojeg je dobio od ŽUC-a Sisačko-moslavačke županije, a u kojem stoji kako je investitor radova Grad Popovača,  vijećnik je zamolio gradonačelnika za odgovor.

Gradonačelnik Mišković pojasnio je kako je Grad sudjelovao u projektu, ali prijedlog rekonstrukcije došao je od strane ŽUC-a, a sada je došlo do problema koji se ne rješava, odnosno projektant još nije ishodio građevinsku dozvolu: „Projektanta je nametnuo ŽUC i mi kao grad ne možemo sami ništa, osim raskinuti ugovor. Ako dođe do toga, mi moramo dotičnu osobu tužiti i potraživati svoja financijska sredstva jer svoj posao nije dobro odradila, a samim time ne bi dobili ništa osim dugotrajnog sudskog procesa. Odgovorno tvrdim da Grad Popovača ni u jednom trenutku nije uzrokovao kašnjenje, sve što je trebalo mi smo dali.“

Komunikacija s vodstvom, a posebice s ravnateljem ŽUC-a je nikakva u posljednje 2 godine, te je gradonačelnik zamolio županijske vijećnike da isto pitanje postave na sjednici Županijske skupštine, te da se i na taj način pokuša doći do rješenja.