Odvoz glomaznog otpada na području Velike Ludine

Komunalno poduzeće EKO Moslavina nakon sakupljanja glomaznog otpada na području gradova Kutine i Popovače, početkom idućeg tjedna to će se činiti na području Općine Velika Ludina.

U naseljima  Velika Ludina, Grabrov Potok, Mala Ludina, Vidrenjak i Okoli odvoz će se odvijati u ponedjeljak 25. listopada, a u naslejima Katoličko Selište, Gornja Vlahinička i Ludinica, Kompator, Mustafina Klada, Ruškovica i Grabričina u utorak 26. listopada.

„Molimo sve korisnike da izneseni glomazni otpad pripreme izvan ograde svoga dvorišta, na kolnom ulazu 1-2 m od ruba ograde, tako da je lako dostupan vozilima i radnicima. Odvoz otpada kreće u 7 sati, a otpad koji je iznesen nakon prolaska vozila neće se naknadno uzimati. Također molimo sve korisnike da ne iznose gume i električni i elektronički otpad, njega mogu sami odložiti u krugu tvrtke EKO MOSLAVINA d.o.o , Zagrebačka 1, Kutina ili besplatno naručiti odvoz od tvrtke Flora VTC d.o.o. tel.0800 44 110 i preko mrežne stranice www.eeotpad.com Pravne osobe svoj glomazni otpad moraju predati ovlaštenim sakupljačima. Sve dodatne informacije građani mogu dobiti na telefon 044/659-030.“ – poručuju iz tvrtke Eko Moslavina.